Video: Kvinnornas historia - Industrialiseringen

Kvinnornas historia - Industrialiseringen
 
Målgrupp: Från 7 år
Id: NK-119K4
Längd: 2 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat:
Textat (Play): Svenska
Produktionsår: 2015
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2019-08-26
Ämnen:
Historia > Efter ca 1900
Historia
 
Leverantör
Filmnavet
 
Kvinnornas historia - Industrialiseringen
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

Under industrialiseringen förändras könsrollerna. Nu är det mannen som är familjeförsörjaren och familjens överhuvud. I borgerliga kretsar skulle kvinnor helst vara sociala men inte bestämma. Kvinnor blev ansedda som ömtåliga och hysteriska. I början av 1900-talet fick kvinnor politisk makt. Men ännu in på 1950-talet var husmor idealet. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9 - Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 - Industrialiseringen i Europa och Sverige. - Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. - Migration inom och mellan länder. -Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. - Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. - Framväxten av det svenska välfärdssamhället.