Video: Sveriges historia - Demokrati och nutid

Sveriges historia - Demokrati och nutid
 
Målgrupp: Från 7 år
Id: NK-545K7
Längd: 3 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Produktionsår: 2012
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2019-08-24
Ämnen:
Historia > Efter ca 1900 > Andra världskriget
Historia > Efter ca 1900 > Mellankrigstiden
Historia > Efter ca 1900 > Första världskriget
Historia > Efter ca 1900
 
Leverantör
Filmnavet
 
Sveriges historia - Demokrati och nutid
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

1921 hölls det första riksdagsvalet där både män och kvinnor fick rösta. Under andra världskriget var Sverige neutralt och efter krigsslutet började uppbyggnaden av det svenska folkhemmet. Sverige började exportera till det krigshärjade Europa. Mellan 1945 - 1980 var den svenska modellen ett begrepp med sociala reformer och fri sjukvård. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9 - Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 - Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder. - Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. - Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. . - Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. - Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. - Framväxten av det svenska välfärdssamhället.