• 106 träffar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 30 min, Ljud UR208079
  • I reportageserien Lärarrummet rör vi oss i skolans värld. Genom personliga berättelser skildras det som är angeläget för pedagoger och alla som intresserar sig för livet i skolan. Säsong 8.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207648
  • De senaste åren har nyhetsrubriker larmat om hur hot och våld i skolan blivit vanligare. Och anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har mycket riktigt blivit fler. Men vad ligger bakom siffrorna? Forskaren Antoinette Hetzler har gått igenom över 3000 anmälningar om arbetsskad
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR208075
  • Hot och våld mot lärare och skolpersonal är ett problem som blivit allt vanligare. Skolan verkar vara den i särklass farligaste arbetsplatsen att jobba på när det gäller hot, hot om våld och våld. Och lärare är i dag en högriskgrupp konstaterar Arbetsmiljöverket. Möt rektorn som anmäler allt och lä
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207636
  • Frågan hur man ska locka fler till läraryrket och få lärare att vilja stanna, är flitigt diskuterad. Ofta hamnar lönen i fokus. Men från lärarhåll lyfts lika ofta arbetsmiljön fram som en viktig faktor. Och arbetsmiljön påverkas starkt av hur styrd arbetstiden är. Vi besöker två skolor i Linköping
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204159
  • Vad hände sedan i historien om högstadieeleven som misstänktes vara på väg att giftas bort och skolkuratorn som engagerade sig i hennes fall? Och vad händer nu när skolor inte längre får hyra in rektorer, enligt ett beslut från Skolinspektionen? Vi följer upp några tidigare program.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204150
  • Undervisningen i skolan förväntas vara partipolitiskt neutral och det finns ett helt regelverk kring hur skolor ska göra när de bjuder in politiker till skolan. Vad händer då när läraren själv är politiker? Matilda Granberg Stålbert (KD), Kristina Bergman Alme (L) och Jenny Broman (V) är alla lokal
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR205369
  • Var går gränsen mellan att vara en medmänniska och professionell i sin lärarroll? Det är tankar som läraren Irene Emanuelsson brottas med varje dag när hon undervisar asylsökande ungdomar. Vi följer med Irene in i ett klassrum på Centrum för språkintroduktion på Lindholmen i Göteborg. Det är ett gy
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204147
  • Lärare i socioekonomiskt utsatta områden har generellt mindre erfarenhet och behörighet än i andra skolor. Trots att budskapet i skoldebatten är att de bästa lärarna behövs på de skolor som har tuffast utmaningar. I Stockholm har man startat ett pilotprojekt på två skolor i utsatta områden där lära
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204140
  • På Malmsjö skola i Botkyrka är Mats Dahl den tredje rektorn på tre terminer. Honom har kommunen hyrt in från en rektorsförmedling. På Viaskolan i Nynäshamn arbetar Jan Silfwerbrand från samma uthyrningsföretag, i väntan på att kommunen rekryterar en ordinarie rektor. Att det råder lärarbrist i Sver
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204138
  • Hittelön, flyttbidrag eller betalt redan när du pluggar - med erbjudanden som de här försöker kommuner runtom i landet överträffa varandra för att locka till sig de eftertraktade lärarna. I tider av lärarbrist blir den här kampen mellan kommuner något av ett nollsummespel. Vad leder det till? Vi be
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 37 min, Ljud L105432-06
  • Ett samtal med Maria Lundevall, lärare på Fridaskolan i Vänersborg, och Fredrik Astin, lärare på Fennestra centrum i Göteborg. Om att vara lärare och om övergången mellan lärarutbildningen och läraryrket. Samtalet spelades in på Bokmässan 2016.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 19 min, Ljud L105432-17
  • Samtal med historielärarna Martin Englund, Blackebergs gymnasium, och Lisa Andersson, Malmö folkhögskola, om historisk empati. Historia handlar om människor, det handlar inte om krigen, processerna och skeendena. I grunden är det människor som har agerat, som har tänkt och som har känt.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 33 min, Ljud L105432-11
  • Ett samtal med lärarstudenterna Jasmin Andersson och Daniel Darpe om hur de upplever lärarutbildningen och hur de tänker om sitt framtida yrke som lärare. Jasmin är aktiv i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och Daniel i Lärarförbundets dito. Samtalet spelades in den 25 oktober 2016.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 52 min, Ljud L105432-10
  • Ett samtal med Anna Sterlinger Ahlring, lärare i år 4-6 på Glömstaskolan, och Philip Hjalmarsson, idrottslärare på Gröndalsskolan. Vanligtvis intervjuar de lärare i sin egen podcast Anna och Philips lärarpodcast, men här berättar de själva om sin egen lärargärning, hur de ser på läraryrket samt öve
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 20 min, Ljud L105432-16
  • Samtal med historielärarna Hanna Stålhammar, Hersby gymnasium, och Eric Gustafsson, Röda korsets folkhögskola om att göra urval till historieundervisningen. I princip står det (i styrdokumenten) att du kan beröra allt som någonsin hänt i världshistorien.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 16 min, Ljud L105432-15
  • Samtal med historielärarna Marc Harding, Kista folkhögskola, och Sevilay Brännström, Fryshusets gymnasium, om vikten av att ha flera olika perspketiv på historien.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 16 min, Ljud L105432-14
  • Samtal med historielärarna Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet, och Andreas Wihlborg, Katrinebergs folkhögskola, om historiebruk. Det är oerhört viktigt att eleverna får kunskap om hur man kan använda historien för sina egna syften, menar Jenny Edvardsson.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 16 min, Ljud L105432-13
  • Ett samtal med läraren Emelie Eriksson om läraryrkets utmaningar och glädjeämnen samt hur hennes lärarliv har förändrats över tid, från lärarutbildningen till idag. Samtalet spelades in i november 2016.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 55 min, Ljud L105432-09
  • Ett samtal med Khereddine Khaclouf, lärare i matematik och fysik på Brommagymnasiet, och Martin Younakhir, lärarstudent och lärare i engelska och svenska som andraspråk på Kungsholmens grundskola. Det handlar om hur det är att vara lärare och om övergången mellan lärarutbildningen och läraryrket. K