• 228 träffar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 16 år, 28 min, Film UR207343
  • Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt. Vi lever i ett sekulariserat samhälle och vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i de flesta andra länder. Men det som gör Sverige unikt är också det som riskerar att distansera oss från andra kul
  • Utbildningsradion, 2018, Från 16 år, 28 min, Film UR207533
  • Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt. Vi lever i ett sekulariserat samhälle och vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i de flesta andra länder. Men det som gör Sverige unikt är också det som riskerar att distansera oss från andra kul
  • FilmCentrum, 2012, Från 14 år, 90 min, Film DVD 232
  • Albert Einstein lär ha sagt att om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år. Under de senaste fem åren har miljontals bin dött utan att någon kan förklara orsaken...
  • SLI Plusutbud, 2018, Från 9 år, 16 min, Film SP0389
  • Finland ingår i Norden och kallas ibland för de tusen sjöarnas land. Följ med på en spännande geografisk resa. Se platserna och ta del av den fantastiska naturen. Lär mer om Finlands historia.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 16 år, 8 min, Film UR205458
  • Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt, i det avseendet att vi lever i ett sekulariserat samhälle, och att vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i många andra länder. Vi får träffa Stevie som är född i Sverige, men inte kände sig hemma
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 10 år, 16 min, Film SP0373-01
  • Filmen om Spanien består av del 1 och del 2. De är producerade enligt Lgr 11. Det är filmer i ämnet Geografi, men kan också användas i andra SO-ämnen. Filmerna passar för elever från 10 år.
  • ETS Effeective Training Soluti, 2017, Från 13 år, 58 min, Film DVD 32
  • Vårt jordbruk har förändrats. Konkurrensen är stor och kravet på billigare mat tvingar jordbrukare till en allt större grad av rationalitet och industrialisering.
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 9 år, 17 min, Film SP0374
  • Filmen Helsingfors ingår i filmserien Europas huvudstäder och handlar just om huvudstäderna i Europa och betydelsen för sitt land och Europa. Tittaren guidas genom filmen av ciceronen Elna Nykanen.
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 9 år, 3 min, Film SP0367
  • Ryssland är ett komplext land som ligger både i Europa och Asien. I detta klipp får vi reda på geografi, statsskick, religion, historia, befolkning, hälsa. Allt på bara tre minuter.
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 9 år, 4 min, Film SP0364
  • Den här explainern ger en översikt av Afrika som världsdel. Vi får se geografi, befolkningsprognoser, migration, största och farligaste djur, hälsoproblem men också en kort historik.
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 9 år, 3 min, Film SP0365
  • Brasilien - I ett kort klipp presenteras ett av världens största länder. Vi får lära oss om geografi, hälsa, historia, maträtter, statsskick, religion och ekonomi - på tre minuter i en explainer.
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 9 år, 3 min, Film SP0366
  • I en explainer får du på tre minuter lära dig det viktigaste om Schweiz. Vi ger en inblick i landets geografi, landmärke, statsskick, kända maträtter, befolkning samt historia.
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 9 år, 3 min, Film SP0368
  • I filmen visas en översikt av Japan. Befolkning, hälsa, geografi och landmärken. Vi även se lite från djurliv, statsskick och historia. I filmen bekantar vi även oss med vad japaner äter.
  • SLI Plusutbud, 2017, Från 7 år, 22 min, Film SP0357
  • Götaland är en av Sveriges tre landsdelar. Här finns nästan hälften av Sveriges kommuner, 140 stycken, och här bor nästan hälften av Sveriges invånare, nära fem miljoner människor.
  • Eduklips, 2015, Från 9 år, 2 min, Film EDUS16253
  • I det här utbildningsklippet lär du dig mer om Asien.
  • Eduklips, 2013, Från 12 år, 1 min, Film EDUS15587
  • Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I det här klippet besöker vi Polen och lär oss om landets religion.
  • Eduklips, 2013, Från 12 år, 2 min, Film EDUS15586
  • Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I det här klippet besöker vi Polen och lär oss om landets kultur.
  • Eduklips, 2013, Från 12 år, 2 min, Film EDUS15585
  • Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I det här klippet besöker vi Polen och lär oss om landets ekonomi.
  • Eduklips, 2013, Från 12 år, 2 min, Film EDUS15584
  • Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I det här klippet besöker vi Polen och lär oss om landets historia.