• 124 träffar
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 4 min, Film EF0071_en
  • Att vara allergisk mot något, betyder egentligen att man är överkänslig mot ett visst ämne, ett allergen, som får kroppen att tro att den är under attack från något skadligt.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 4 min, Film EF0071_sv
  • Att vara allergisk mot något, betyder egentligen att man är överkänslig mot ett visst ämne, ett allergen, som får kroppen att tro att den är under attack från något skadligt.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 5 min, Film EF0063_en
  • Nästan alla ämnen kan vara i olika aggregationstillstånd: Fast, flytande och gasform.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 5 min, Film EF0063_sv
  • Nästan alla ämnen kan vara i olika aggregationstillstånd: Fast, flytande och gasform.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 3 min, Film EF0066_en
  • En generator är en maskin som kan omvandla rörelseenergi till elektrisk energi.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 3 min, Film EF0066_sv
  • En generator är en maskin som kan omvandla rörelseenergi till elektrisk energi.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 5 min, Film EF0068_en
  • När kroppen drabbas av en infektion, har den blivit angripen av mikroorganismer, så kallade smittämnen. De tre vanligaste smittämnena är virus, bakterier och svamp.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 5 min, Film EF0068_sv
  • När kroppen drabbas av en infektion, har den blivit angripen av mikroorganismer, så kallade smittämnen. De tre vanligaste smittämnena är virus, bakterier och svamp.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 4 min, Film EF0070_en
  • I kroppens försvar mot sjukdomar spelar antikroppar en viktig roll i kampen mot angrepp utifrån.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 4 min, Film EF0070_sv
  • I kroppens försvar mot sjukdomar spelar antikroppar en viktig roll i kampen mot angrepp utifrån.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 4 min, Film EF0067_en
  • Virus är smittämnen som finns i många olika former.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 4 min, Film EF0067_sv
  • Virus är smittämnen som finns i många olika former.
  • Eduflix, 2021, Från 12 år, 3 min, Film EF0069_en
  • Vaccin är ett slags läkemedel som hjälper kroppens immunsystem att skydda oss mot olika sjukdomar.
  • Eduflix, 2021, Från 12 år, 3 min, Film EF0069_sv
  • Vaccin är ett slags läkemedel som hjälper kroppens immunsystem att skydda oss mot olika sjukdomar.
  • Eduflix, 2021, Från 9 år, 3 min, Film EF0062_en
  • Alla människor har blod som tillhör en viss blodgrupp. Om man skulle råka ut för en olycka och behöver nytt blod via en blodtransfusion är det viktigt att sjukvården tar reda på vilken blodgrupp man tillhör, så att man får rätt sorts blod.
  • Eduflix, 2021, Från 9 år, 3 min, Film EF0062_sv
  • Alla människor har blod som tillhör en viss blodgrupp. Om man skulle råka ut för en olycka och behöver nytt blod via en blodtransfusion är det viktigt att sjukvården tar reda på vilken blodgrupp man tillhör, så att man får rätt sorts blod.
  • Eduflix, 2021, Från 12 år, 3 min, Film EF0061_en
  • Vår kropp har två njurar. Deras uppgift är att rena kroppen från giftiga avfallsprodukter, salter och överflödigt vatten. Om njurarna inte fungerar ordentligt måste blodet renas på konstgjord väg, genom dialys.
  • Eduflix, 2021, Från 12 år, 3 min, Film EF0061_sv
  • Vår kropp har två njurar. Deras uppgift är att rena kroppen från giftiga avfallsprodukter, salter och överflödigt vatten. Om njurarna inte fungerar ordentligt måste blodet renas på konstgjord väg, genom dialys.
  • Eduflix, 2021, Från 12 år, 4 min, Film EF0065_en
  • Elmotorn blev tidigt den överlägset mest förekommande kraftkällan i vårt samhälle och är så fortfarande. I sin enklaste form bygger dess funktion på en kombination av permanenta magneter och elektromagneter.
  • Eduflix, 2021, Från 11 år, 4 min, Film EF0065_sv
  • Elmotorn blev tidigt den överlägset mest förekommande kraftkällan i vårt samhälle och är så fortfarande. I sin enklaste form bygger dess funktion på en kombination av permanenta magneter och elektromagneter.