• 159 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 33 min, Ljud UR210161
  • Nils-Jovnna är 12 år och renskötare. Han går i sexan i sameskolan i Kiruna där man både talar samiska och svenska. Han vet att det hänger på honom och andra unga samer att föra samiskan vidare. Alla barn har rätt till sitt ursprung och sitt språk men hur är det att veta om att kulturen man kommer f
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-21
  • Del 9 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Eleven Anders lär sig om adjektiv och tränar lite färger.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 13 min, Ljud L00517-22
  • Del 10 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Lågot lågos - tionde lektionen. Eelven Anders tränar ordningstal på samiska.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 13 min, Ljud L00517-23
  • Del 11 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Eleven Anders tränar på månadernas namn.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 13 min, Ljud L00517-20
  • Del 8 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Eleven Anders lär sig fråga och svara nekande.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-25
  • Del 13 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Lågenangoalmát lågos - trettonde och sista lektionen.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 13 min, Ljud L00517-24
  • Del 12 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Lågenannubbe lågos - tolfte lektionen. Här får Anders säga - jag kan ganska bra.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-13
  • Del 1 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. De vanligaste släktbegreppen.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-14
  • Del 2 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Det handlar om en förskräcklig snöyra och ordet behöva.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 13 min, Ljud L00517-15
  • Del 3 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Eleven Anders följa med på renskiljning.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-16
  • Del 4 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Eleven Anders lär sig tvåtal och att ta hand om sjuklingar
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-17
  • Del 5 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Eleven Anders lär sig perfekt particip och återse hunden Tjuhppe.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-18
  • Del 6 av 13. Eleven Anders lär sig berätta om vad han gjorde igår, dåtid.
  • Utbildningsradion, 2001, Från 19 år, 14 min, Ljud L00517-19
  • Del 7 av 13. Fortsättningskurs i lulesamiska. Eleven Anders lär sig fråga om vägen och lite till.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Film UR206725
  • Skogsfinländarna var folk från östra Finland som flyttade till Sverige på 1500- och 1600-talen för att idka svedjebruk. De var ett mytomspunnet folk som bevarade sina seder, sin folktro och sitt språk i flera hundra år. Visste du att det talades finska i Värmland ända in på 1950-talet? Att det fann
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Film UR206738
  • Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk h
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Film UR206720
  • Hur känns det att tvingas tala ett språk som inte är det egna, och tillhöra en nationalitet där man inte känner sig hemma? När Finland år 1809 blev en del av Ryssland uppstod en gräns mellan Sverige och Finland, och den gränsen har påverkat alla som bor vid den. Vi tar reda på vad som kännetecknar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Film UR206733
  • Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk h
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Film UR206718
  • Hur känns det att tvingas tala ett språk som inte är det egna, och tillhöra en nationalitet där man inte känner sig hemma? När Finland år 1809 blev en del av Ryssland uppstod en gräns mellan Sverige och Finland, och den gränsen har påverkat alla som bor vid den. Vi tar reda på vad som kännetecknar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Film UR206731
  • Skogsfinländarna var folk från östra Finland som flyttade till Sverige på 1500- och 1600-talen för att idka svedjebruk. De var ett mytomspunnet folk som bevarade sina seder, sin folktro och sitt språk i flera hundra år. Visste du att det talades finska i Värmland ända in på 1950-talet? Att det fann