• 8 träffar
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 27 min, Film U102051-02
  • Beatrice Stenman träffar personer med starka förhållanden till minoritetsspråk. Svenskbolivianer, finlandssvenskar, samer och språkforskare ger sina synpunkter i den mångfacetterade flerspråkighetsfrågan. Beatrice jämför med sin egen relation till samiskan. Hur stor del av identiteten sitter i språ
  • Utbildningsradion, 2011, Från 16 år, 27 min, Film U102030-05
  • Att klassas som minoritetsspråk kan vara räddningen för Europas små språk - om de talas i ett EU-land. Ann-Helene Laestadius berättar om språkets betydelse för hennes samiska identitet och Aoife Ní Thuairisg berättar om iriskan på Irland. Dessutom besöker vi ett romskt barnhem i Bosnien.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 28 min, Film U101826-05
  • Är det staten, skolan eller talarna själva som ska se till att minoritetsspråken lever vidare? Samiska är ett av de fem minoritetsspråk som blev erkända år 2000.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 14 min, Film U101466-06
  • Hur valdes minoritetsspråken ut och varför behövs det en lag för att skydda svenska språket? Max Landergård undersöker.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 28 min, Film U101826-04
  • Är det staten, skolan eller talarna själva som ska se till att minoritetsspråken lever vidare? Meänkieli är ett av de fem minoritetsspråk som blev erkända år 2000.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 25 min, Film U101826-03
  • Är det staten, skolan eller talarna själva som ska se till att minoritetsspråken lever vidare? Jiddisch är ett av de fem minoritetsspråk som blev erkända år 2000.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 27 min, Film U101826-02
  • Är det staten, skolan eller talarna själva som ska se till att minoritetsspråken lever vidare? Romani chib är ett av de fem minoritetsspråk som blev erkända år 2000.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 28 min, Film U101826-01
  • Är det staten, skolan eller talarna själva som ska se till att minoritetsspråken lever vidare? Finska är ett av de fem minoritetsspråk som blev erkända år 2000.