• 225 träffar
  • Filmo, 2019, Från 11 år, 5 min, Film DV2473
  • Kleopatra den sjunde föddes 69 f.kr. i Egypten. Hennes far var faraon Ptolemaios XII och hennes mor var okänd. Hon växte upp i faderns hov i Alexandria men hur blev hon senare en ihågkommen regent?
  • Filmo, 2019, Från 11 år, 5 min, Film DV2475
  • Hatschepsut föddes ca 1508 f.kr. och var dotter till den egyptiske faraon Thutmose den förste. Hennes mor Ahmose var en av faraons många fruar i hovet. Hur blev just Hatschepsut regent i Egypten?
  • Cinebox, 2020, Från 8 år, 12 min, Film DV2444
  • Runor är texter som är huggna i sten eller klippblock av människor för lång tid sedan. I dag kan vi fortfarande läsa texterna och lära oss mer om de som levde då. Vet du hur man läser runstenar?
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 28 min, Ljud UR215970
  • Hindren för en kvinna att nå en maktposition under 600-talets patriarkala Tangdynasti, måste ha tett sig oöverstigliga. Men konkubinen Wu Zetian forcerade dem, ett efter ett. Livet i kejsarens palats var fullt av intriger, fulspel och skvaller. Allt handlade om ens ställning i hierarkin. Ibland led
  • Filmnavet, 2020, Från 10 år, 3 min, Film NK-319
  • De första trevande försöken till mänskliga rättigheter gjordes år 1215 i England då Magna Charta undertecknades. Det anses ha inspirerat - till FN:s stadgar om dom mänskliga rättigheterna.
  • Medix Produktion AB, 2019, Från 12 år, 13 min, Film DV2349
  • Renässansen började i Florens under 1300-talet. Det blev en vändpunkt för människan. Gudsbilden förändrades, handeln skapade rikedomar, konsten utvecklades. I Sverige skulle Gustav Vasa ena landet.
  • Medix Produktion AB, 2019, Från 7 år, 13 min, Film DV2351
  • Skatter och gravar kan berätta om hur människor levde förr - vem man handlade med. Skelett kan berätta om hur människor levde, bodde och åt. Vi träffar 10-åriga Saga som hittade ett tusenårigt svärd.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 29 min, Ljud UR212741
  • Franciskus, född Giovanni Bernadone, föddes i Assisi år 1182, son till en rik tyghandlare. Med ett liv i sus och dus tog hans liv en ny vändning efter att ha deltagit i krig. Han blev en andlig sökare och fick en kallelse från Gud. Efter detta hängav han sig åt ett liv i försakelse och att ta hand
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 6 min, Ljud UR213088
  • Vad man visste var sjövägen till Asien aldrig seglad, men om man hittade den så skulle det förenkla handeln med kryddorna avsevärt. Hur hittar man sjövägen till en kontinent om man inte har en karta? Många försökte nå kryddornas kontinent vattenvägen - bland andra Christofer Columbus, Vasco da Gama
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Ljud UR213096
  • I slutet av 1400-talet och början av 1500-talet letade några av Europas sjöfarare efter sjövägen till Asien. Varför? Jo, för på den kontinenten fanns kryddor som inte gick att odla i Europa. Om man fick tag i dem så kunde man sälja dem dyrt. På den här tiden smakade maten mest beskt och bittert. De
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 6 min, Ljud UR213105
  • Några som var tidigt ute och reste runt i världen var vikingarna. De kom från Norge och Danmark, men också från Sverige. Vikingar är idag mest kända för att åka runt och plundra och slåss, men de var också duktiga hantverkare, handelsmän och upptäcksresande. Vi får möta vikingar som Erik Röde och L
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Ljud UR213097
  • Vi får följa med några som var ute och reste över land under 1200- och 1300-talet. På den här tiden fanns varken bil, flygplan eller tåg, istället red man på hästar och kameler eller gick långa sträckor till fots. Två av dem som gjorde riktigt långa rekordresor på kontinenter som Asien och Afrika v
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 58 min, Film U104513-01
  • Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare
  • Filmnavet, 2016, Från 12 år, 3 min, Film NK-126K1
  • För ungefär 2700 år sedan började antiken i Grekland det var då de grekiska stadsstaterna bildades. Den grekiska antiken varade i ungefär 400 år. Böcker skrevs, matematiska formler skapades.
  • Filmnavet, 2016, Från 7 år, 4 min, Film NK-126K2
  • Livet var väldigt annorlunda beroende på i vilken statsstat man bodde i. Sparta som var en militärstaten gav kvinnor ett friare liv. I Athen var kvinnans viktigaste uppgift att föda barn.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 3 min, Film NK-119K2
  • Under medeltiden samlades makten i riken. Hur påverkade kvinnor makten? Var det t ex Drottning Margareta som styrde? Eller var det männen bakom henne? Kvinnor hade mer makt än böckerna berättar.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 3 min, Film NK-118K6
  • Rom armé var framgångsrik - besegrade först småstater i det som nu är Italien. Efter segern vid Karthago blev Rom dominerande runt Medelhavet. Armen bestod av fria medborgare som ofta var bönder.