• 23 träffar
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 58 min, Film U104513-01
  • Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare
  • Filmnavet, 2016, Från 12 år, 3 min, Film NK-126K1
  • För ungefär 2700 år sedan började antiken i Grekland det var då de grekiska stadsstaterna bildades. Den grekiska antiken varade i ungefär 400 år. Böcker skrevs, matematiska formler skapades.
  • Filmnavet, 2016, Från 7 år, 4 min, Film NK-126K2
  • Livet var väldigt annorlunda beroende på i vilken statsstat man bodde i. Sparta som var en militärstaten gav kvinnor ett friare liv. I Athen var kvinnans viktigaste uppgift att föda barn.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 3 min, Film NK-118K6
  • Rom armé var framgångsrik - besegrade först småstater i det som nu är Italien. Efter segern vid Karthago blev Rom dominerande runt Medelhavet. Armen bestod av fria medborgare som ofta var bönder.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 3 min, Film NK-118K5
  • På 300-talet blev kristendomen statsreligion i Romarriket. Innan, hade romarna trott på många gudar - och i hemmet bad man till husgudar. År 395 delades Romarriket i två delar Västrom och Östrom.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 1 min, Film NK-118K4
  • Kvinnorna i Rom var friare än kvinnorna under den grekiska antiken. Men många dog unga i förlossningar. Vid skilsmässor förlorade kvinnor vårdnaden om barnen. Pojkar värderades mycket högre än flickor
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 2 min, Film NK-118K3
  • I romarriket bestämd fadern över familjen. Flickor gifte sig ungt. Till hushållet hörde slavar. I bilder från romartiden visas när man har sex men för Romarna var det helt naturligt att visa upp.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 4 min, Film NK-118K2
  • Rom växte till en miljonstad under antiken. Det fanns höghus på fyra fem våningar men brandrisken var stor. Det gjorde att det var svårt att laga mat i hemmen och tavernor växte fram.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 2 min, Film NK-118K1
  • Antiken har betytt mycket för vårt moderna samhället. Det finns många saker som vi kan känna igen idag, tex skilsmässor, badhus, höghus och golvvärme.
  • Filmnavet, 2019, Från 7 år, 3 min, Film NK-126K6
  • Perserriket hotade de grekiska stadsstaterna under 500 f. kr. men efter 30 år besegrades Perserna. En legend från detta krig lever kvar i Slaget om Maraton. En soldat sprang till Aten om bud.
  • Filmnavet, 1901, Från 7 år, 2 min, Film NK-126K3
  • Demokratin föddes för 2500 år sedan i Athen. Demokratin betydde att fria män som var medborgare kunde delta i den politiska processen. Slavar och kvinnor var uteslutna från politiken.
  • Filmo, 2017, Från 11 år, 22 min, Film DV2006
  • Historiska personligheter är en ny och provokativ serie som behandlar sina huvudpersoner lika sanningsenligt som respektlöst. Blanda Monty Pythons humor med historiska fakta och ni får en glimt av...
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-38
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2017, Från 13 år, 16 min, Film DV1939
  • Historieprofessor Dick Harrison lotsar oss i den här filmen genom historiens olika decennier, från romartiden och fram till våra dagar, och visar hur demokratin har utvecklats.
  • Medix Produktion AB, 2016, Från 12 år, 15 min, Film DV1807
  • Arvet från antiken finns runt oss. Mycket av vår nutid bygger på upptäckter som gjordes under antiken. I filmen ser vi exempel på vetenskap, drama, medicin, arkitektur, romersk rätt - och fåfänga.
  • Filmo, 2014, Från 13 år, 51 min, Film DV1726
  • Civilisationens födelse ger oss historien om civilisationens uppkomst. Följ med på en resa som startar med demokratins födelse i det antika Grekland och som slutligen tar oss fram till vikingatiden.
  • Filmo, 2014, Från 13 år, 50 min, Film DV1725
  • Civilisationens födelse ger oss historien om civilisationens uppkomst. Följ med på en resa som startar med demokratins födelse i det antika Grekland och som slutligen tar oss fram till vikingatiden.
  • Medix Produktion AB, 2016, Från 12 år, 15 min, Film DV1663
  • Det var i antikens Grekland som demokrati, läkekonst och filosofi började. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte gudarnas verk - utan det fanns vetenskapliga förklaringar.