• 88 träffar
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 15 min, Film DV2463
  • En gröda är en växt vi odlar för att äta eller tillverka saker av. Vi ska lära oss om några av de grödor som vi odlar allra mest i världen för att äta: vete, ris, majs, kassava och oljepalm.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 11 min, Film DV2462
  • Vi undersöker bland annat varför sötvatten är så viktigt och vilka växter och djur som lever i sötvatten. Vad är övergödning och vad är en våtmark? Det ska vi ta reda på!
  • Kunskapsmedia AB, 2020, Från 10 år, 14 min, Film DV2436
  • I den här filmen ska vi lära oss om västra Europa och länderna Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och det pyttelilla landet Monaco.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 12 min, Film DV2461
  • I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur fungerar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Det ska vi ta reda på.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 6 år, 5 min, Film UR217163
  • Det är samma sötvatten som går runt, runt över jordklotet. Vattnet flyttar på sig, det kallas kretslopp. Och det finns bara det här vattnet. Vi kan inte hämta vatten från någon annan planet.
  • Filmo, 2018, Från 12 år, 43 min, Film DV2403
  • Två drivna flickor i Belgien engagerar sig för klimatförändringarna efter inspiration från idolen Greta Thunberg. Se hur de kämpar för att nå politikerna med sin rädsla för framtiden.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 10 år, 14 min, Film DV2383
  • Skog är en av jordens största naturtyper och en mycket viktig naturresurs. Vi går bl.a. igenom de olika skikt skogen är uppbyggd av och några olika skogstyper, barrskog, lövskog och regnskog.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 10 år, 12 min, Film DV2384
  • När vi tänker på öken, tänker vi kanske oftast på sand. Men det utgör en väldigt liten del av jordens öknar. Vi lär oss var öknar bildas, skillnaden på torr- och polaröken och vad regnskugga innebär.
  • Kunskapsmedia AB, 2019, Från 12 år, 16 min, Film DV2360
  • Jordens polarzoner är världar av snö och is. I den här filmen ska vi undersöka Arktis och Antarktis. Vi lär oss om dess klimat, geografi och hur områdena påverkas av klimatförändringarna.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 5 min, Film UR214117
  • Det är samma sötvatten som går runt, runt över jordklotet. Vattnet flyttar på sig, det kallas kretslopp. Och det finns bara det här vattnet. Vi kan inte hämta vatten från någon annan planet.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 4 min, Film NK-121K1
  • Norge har ett annorlunda kustlandskap än Sverige med fjordar och fjäll. Tack vare Atlanten har Norge betydligt mer regn än Sverige. Fyra miljoner turister besöker Norge varje år för att se naturen.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 1 min, Film NK-10204
  • I detta kunskapsklipp lär vi oss mer om de olika klimatzonerna i Tyskland, som har varierande klimat.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 2 min, Film NK-10254
  • Danmark är vårt grannland och är en del av Norden och Europa. I det här kunskapsklippet får vi veta mer om landets medvetna miljötänk och Danmarks klimat.
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 3 min, Film NK-603K1
  • Lappland har en fjärdedel av Sveriges yta - och här går polarcirkeln. Under vintern ligger delar av Lappland i mörker, 100 dagar men på sommaren är det 100 dagar och nätter med midnattssol.
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 2 min, Film NK-603K2
  • Sapmi heter samernas land. Det är området som omfattar samernas historiska bosättningsområden. idag bor det 20.000 samer i Sverige. På 1600-talet började en inflyttning och kolonisering av landskapet
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 2 min, Film NK-603K3
  • Under marken finns stora naturtillgångar i Lappland. Här finns järnmalm som exporteras över hela världen. Ungdomsarbetslösheten är Sveriges lägsta. Även skogsindustrin är betydande för näringslivet
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 3 min, Film NK-603K4
  • Lapplands mest kända platser är inte städerna - utan en orörd natur. Här finns nationalparker, fjällen och älvar. Laponia i svenska Lappland är Europas största sammanhängande naturlandskap.
  • Filmnavet, 2015, Från 10 år, 3 min, Film NK-039
  • I kunskapsklippet berättas om människans påverkan på klimatet och reaktioner av detta.