• 2428 träffar
  • Cinebox, 2019, Från 7 år, 13 min, Film DV2446
  • I en liten indisk lantlig bergsby bor tre bröder. En dag bestämmer de sig för att leta efter rikedom och söker efter en vis man i skogen för att få goda råd. De möter honom och vad säger han?
  • Cinebox, 2019, Från 10 år, 13 min, Film DV2447
  • Three brothers live in a small farming village on the high mountains of India. One day, they decide to seek for fortune, with the help of an old wise man. He offers each of them a feather. What for?!
  • Cinebox, 2019, Från 13 år, 13 min, Film DV2448
  • Trois frères vivent dans un modeste village de paysans, sur les hautes montagnes de lInde. Ils sen vont un jour chercher la fortune auprès dun vieux sage, qui leur offre à chacun une plume ...
  • Cinebox, 2019, Från 13 år, 13 min, Film DV2449
  • Tres hermanos viven en una aldea granjera en las montañas de la India. Un día, deciden ir a buscar fortuna, con la ayuda de un hombre sabio. Él les ofrece a cada uno una pluma ...
  • Cinebox, 2019, Från 7 år, 13 min, Film DV2450
  • En fattig inuitisk fiskare ser en dag en stor val som ligger hjälplös på isen som ett lättfångat byte. Men valen bönar och ber fiskaren om att istället få bli räddad. I utbyte lovar valen något, vad?
  • Cinebox, 2019, Från 11 år, 13 min, Film DV2451
  • A poor Inuit fisherman is about to kill a whale beached on the shore when she implores him to save her life, in exchange for a miraculous catch &
  • Cinebox, 2019, Från 13 år, 13 min, Film DV2452
  • Un pauvre pécheur inuit sapprête à tuer une baleine échouée sur le rivage quand celle-ci limplorede lui laisser la vie sauve, en échange dune pêche miraculeuse& et lui enlever à jamais le goût ...
  • Cinebox, 2019, Från 13 år, 13 min, Film DV2453
  • Un pobre pescador Inuit está a punto de matar a una ballena encallada cuando ella le implora que le salve la vida, a cambio de una pesca milagrosa &
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 13 år, 18 min, Film DV2460
  • Hur fungerar lån och krediter? Vad är egentligen ränta och amortering? Vad innebär aktier, fonder och obligationer? Hur gör man en budget och vad innebär hållbar konsumtion? Det ska vi ta reda på.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 12 min, Film DV2461
  • I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur fungerar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Det ska vi ta reda på.
  • Kunskapsmedia AB, 2020, Från 12 år, 14 min, Film DV2431
  • I den här filmen ska vi lära oss om andningsprocessen och våra lungor. Vi går bl.a. igenom begreppen alveoler, bronkioler, och kapillärer.
  • Kunskapsmedia AB, 2020, Från 13 år, 17 min, Film DV2432
  • Perioden mellan de två världskrigen präglas av viktiga händelser. Vi går igenom begrepp som det glada tjugotalet, den stora terrorn och folkhemmet. Vi lär oss också om fascism, nazism och kommunism.
  • Kunskapsmedia AB, 2020, Från 10 år, 14 min, Film DV2436
  • I den här filmen ska vi lära oss om västra Europa och länderna Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och det pyttelilla landet Monaco.
  • Kunskapsmedia AB, 2020, Från 10 år, 14 min, Film DV2438
  • Vi ska lära oss om olika energikällor; hur de fungerar samt hur de påverkar vår miljö. Vi lär oss om begrepp som icke förnybara energikällor och förnybara energikällor samt vad fossila bränslen är.
  • Cinebox, 2019, Från 5 år, 9 min, Film DV2441
  • Filmen Kryp på! Spindlar berättar om spindlarna i vår natur; hur de lever, ser ut och förökar sig. Spindlarna hör till palpkäkarna, alltså spindeldjuren. De allra flesta spindlarna är rovdjur.
  • Cinebox, 2020, Från 5 år, 8 min, Film DV2442
  • Vad består myrans kropp av? Hur försvarar sig myrorna mot inkräktare? Och var gömmer sig hästmyran? Allt detta och mycket mer får vi veta i den här mycket spännande filmen om våra myrors liv.
  • Cinebox, 2020, Från 11 år, 12 min, Film DV2443
  • Wikipedia är världens största uppslagsverk på nätet med 20 miljarder besök per månad över hela världen. I Sverige görs fem miljoner besök dagligen. Lär dig mer om vilka som ligger bakom sajten!