• 23 träffar
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 4 min, Film U103608-01
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 4 min, Film U103608-02
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 5 min, Film U103608-03
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 6 min, Film U103608-04
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan till
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 5 min, Film U103608-05
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framå
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 6 min, Film U103608-0 6
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Detta program är en del av U
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 5 min, Film U103608-08
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 7 min, Film U104137-01
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 8 min, Film U104137-02
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 9 min, Film U104137-03
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 11 min, Film U104137-04
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan till
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 9 min, Film U104137-05
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framå
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 7 min, Film U104324-01
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 6 min, Film U104324-02
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Berättare: Veli Brijani.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 6 min, Film U104324-03
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 7 min, Film U104324-04
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framå
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 9 min, Film U104324-05
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan till
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 7 min, Film U104704-01
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Berättare: Keith Forster, Ro
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 5 min, Film U104704-02
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Ber