• 2 träffar
    • Kunskap & Upplevelse AB, 2019, Från 13 år, 11 min, Film DV2318
    • Berättelsen om ynglingen Narcissus självförälskelse av sin egen spegelbild har gett upphov till begreppet narcissism. Men vad betyder det egentligen? Är narcissismen vår tids folksjukdom?
    • Kunskap & Upplevelse AB, 2019, Från 13 år, 10 min, Film DV2317
    • Om man tittar på vad en människa består av så är det en ganska enkel kemisk sammansättning. Över 99 procent utgörs av bara tio olika grundämnen, och av dessa ska vi titta närmare på 6 av dem.