• 255 träffar
  • Medix Produktion AB, 2015, Från 10 år, 15 min, Film DV1620
  • Filmen är en översikt av kvinnornas inflytande från vikingatid till nutid. Filmen tar även upp anledningar till att så få kvinnor nämns i historieböckerna. I filmen medverkar även Dick Harrison.
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 1 min, Film NK-118K4
  • Kvinnorna i Rom var friare än kvinnorna under den grekiska antiken. Men många dog unga i förlossningar. Vid skilsmässor förlorade kvinnor vårdnaden om barnen. Pojkar värderades mycket högre än flickor
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 1 min, Film NK-543K2
  • 1842 kom lag om folkskolan. Flickor hade inte möjlighet till högre studier. Gymnasium och universitet var stängda för dem - men det fanns få undantag och första kvinnliga studenten tog examen 1875.
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 4 min, Film NK-543K3
  • Kvinnornas väg till att bli myndiga att få rösträtt var lång. Genom att inte vara omyndiga förlorade man sin rätt att bestämma över sina ekonomiska tillgångar och liv. 1921 kunde kvinnor rösta i valen
  • Kunskapsmedia AB, 2019, Från 10 år, 10 min, Film DV2281
  • I den här nyhetssändningen lär vi oss om Vasatiden. Vi utgår från de stora händelserna; Stockholms blodbad, reformationen, skatterna och tronföljden.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 13 år, 17 min, Film DV2571
  • Filmen tar oss igenom kampen för den kvinnliga rösträtten! Vi lär oss hur kvinnor genom tiderna har diskriminerats, vad som hände under lermarschen 1907 och vad svarta fredagen var.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 16 år, 53 min, Ljud L104283-04
  • Om kvinnor som utan våld har fått omvärlden att se problem och orättvisor. Rosa Parks vägrade lämna sin plats på bussen för en resenär med ljusare hy, en av medborgarrättsrörelsens viktigaste händelser. En annan Rosa, Rosa Taikon, har under decennier kämpat mot vardagsrasism och romers utsatthet. A
  • FilmCentrum, 2002, Från 13 år, 94 min, Film V2465
  • Australien, under en för aboriginer mycket grym period av landets historia. 1931 fördes tre unga flickor med våld bort från sina familjer, en företeelse som på den tiden var mycket vanlig. Barnen av d
  • Utbildningsradion, 2009, Från 19 år, 29 min, Ljud L101247-12
  • Skräddarmästare August Palm var Sveriges första agitator. År 1881 höll han sitt första stora anförande i Malmö under titeln Vad vilja socialdemokraterna?. Livet som kringresande agitator var hårt men hans ansträngningar gav resultat: 1891, tio år senare, samlades 50 000 människor till första maj-
  • Utbildningsradion, 2015, Från 16 år, 53 min, Ljud L104283-06
  • Historien är full av vittnesmål från hela världen av västerländska män. De äventyrliga kvinnorna är mindre kända. Vi träffar 75-åriga Barbara Hillary som tagit sig till Nordpolen. Hon är den första afro-amerikanska kvinnan som tagit sig dit. Vi ringer upp Beatrice Kindembe, som växte upp i Kongo-Ki
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 14 min, Film UR211262
  • I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan? Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bon
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 14 min, Film UR212583
  • I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan? Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bon
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 14 min, Film UR212881
  • I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan? Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bon
  • Utbildningsradion, 2010, Från 16 år, 27 min, Film U101193-01
  • Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Hur levde folket där och vilka historier berättades? Vi tar bland annat upp Homeros två epos Odysséen och Iliaden.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 3 min, Film NK-119K2
  • Under medeltiden samlades makten i riken. Hur påverkade kvinnor makten? Var det t ex Drottning Margareta som styrde? Eller var det männen bakom henne? Kvinnor hade mer makt än böckerna berättar.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 2 min, Film NK-119K3
  • Under stormaktstiden förlorade svenska drottningar och adelskvinnor inflytande när en statlig administration byggdes upp. I vanliga familjer hade kvinnor mer makt i den starka familjestrukturen.