• 36 träffar
  • Kunskapsmedia AB, 2016, Från 11 år, 5 min, Film DV1819
  • Vi ska titta närmare på elektricitet. Vi lär oss begrepp som ledare och isolatorer. Vi lär oss om vad en krets är och hur en sådan fungerar.
  • Kunskapsmedia AB, 2016, Från 11 år, 5 min, Film DV1820
  • I det här programmet ska vi titta närmare på folkmängd och befolkningstäthet runt om på jorden. Vi lär oss också om hur du kan räkna ut befolkningstäthet.
  • Kunskapsmedia AB, 2016, Från 11 år, 5 min, Film DV1821
  • Vi ska titta närmare på begreppet stereotyp vad innebär en stereotyp egentligen och varför applicerar vi stereotyper på andra människor?
  • Eduklips, 2018, Från 13 år, 3 min, Film EDUS991098
  • I det här utbildningsklippet lär du dig fem fakta om hjärnan.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 4 min, Film UR211851
  • Kommer du att rösta i EU-valet? Amir frågar unga om de kommer att rösta i EU-valet den 26 maj 2019. Gabi förklarar korta fakta om EU-valet samtidigt som hon bjuder på lite extra söta djurbilder för att hålla fokus.
  • Medix Produktion AB, 2017, Från 9 år, 3 min, Film DV1950
  • I en explainer får du på tre minuter lära dig det viktigaste om Schweiz. Vi ger en inblick i landets geografi, landmärke, statsskick, kända maträtter, befolkning samt historia.
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 12 år, 10 min, Film DV1537
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I det här avsnittet träffar vi Anton, som är kristen.
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 12 år, 10 min, Film DV1539
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I detta avsnitt träffar vi Elias som är jude.
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 12 år, 10 min, Film DV1538
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I detta avsnitt träffar vi Tihama som är muslim.
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 12 år, 10 min, Film DV1540
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I detta avsnitt träffar vi Akshana som är hindu.
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 12 år, 10 min, Film DV1541
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I detta avsnitt träffar vi Victor som är buddhist.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 3 min, Ljud UR213100
  • Tänk dig att du ska ut på en resa, men att du inte har någon karta att titta på. Hur ska du då veta var du ska? Hur var det egentligenatt ge sig ut på resor över okända vatten eller okänt land?
  • Filmo, 2013, Från 13 år, 23 min, Film DV1142
  • Filmen skildrar vad elektriska kretsar är. I korta avsnitt förklaras viktiga begrepp och komponenter med hjälp av grafik och exempel. Du får bl.a. veta vad som utgör en elektrisk krets, hur ett...
  • Medix Produktion AB, 2017, Från 9 år, 4 min, Film DV1946
  • Den här explainern ger en översikt av Afrika som världsdel. Vi får se geografi, befolkningsprognoser, migration, största och farligaste djur, hälsoproblem men också en kort historik.
  • Medix Produktion AB, 2017, Från 9 år, 3 min, Film DV1949
  • Ryssland är ett komplext land som ligger både i Europa och Asien. I detta klipp får vi reda på geografi, statsskick, religion, historia, befolkning, hälsa. Allt på bara tre minuter.
  • Medix Produktion AB, 2017, Från 9 år, 3 min, Film DV1947
  • Brasilien - I ett kort klipp presenteras ett av världens största länder. Vi får lära oss om geografi, hälsa, historia, maträtter, statsskick, religion och ekonomi - på tre minuter i en explainer.
  • Medix Produktion AB, 2017, Från 9 år, 3 min, Film DV1948
  • I filmen visas en översikt av Japan. Befolkning, hälsa, geografi och landmärken. Vi även se lite från djurliv, statsskick och historia. I filmen bekantar vi även oss med vad japaner äter.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 30 min, Film U101587-01
  • Hur är det att leva med bipolär sjukdom? Jenny Sjöö, 29-årig bipolär småbarnsmamma, berättar om de svåraste stunderna när hon tycker att det bästa för alla vore om hon inte fanns. Vi besöker även psykakuten på S:t Görans Sjukhus och är med Radio Totalnormal när de springer det årliga ångestloppet i
  • Utbildningsradion, 2013, Från 10 år, 28 min, Film U102765-06
  • Hur kan man på ett bättre sätt få alla fakta man lär sig i skolan att fastna? Hur kan man minnas allt lättare och ha kvar det i minnet även efter prov? Linnea Dahl Edlund får tips och idéer på olika tekniker som gör det lättare att komma ihåg fakta. Minnesmätaren Mattias Ribbing kan memorera en hel
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 6 min, Ljud UR213088
  • Vad man visste var sjövägen till Asien aldrig seglad, men om man hittade den så skulle det förenkla handeln med kryddorna avsevärt. Hur hittar man sjövägen till en kontinent om man inte har en karta? Många försökte nå kryddornas kontinent vattenvägen - bland andra Christofer Columbus, Vasco da Gama