• 18 träffar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR217835
  • Här förklarar vi vad en fullständig mening, respektive en ofullständig mening är. Då behöver också satsdelarna subjekt och predikat förklaras eftersom de spelar huvudroller här. Men vad är då en bisats? Vi reder ut begreppen och ger konkreta tips på hur man kollar vad som är en bisats och vad som ä
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR217836
  • När man skriver en utredande text är det viktigt att vara objektiv och utelämna vad man själv tycker om de källor och fakta som finns. Vi ger exempel på hur det kan se ut. Och varför ska man göra nominaliseringar? Alltså förvandla verb eller adjektiv till substantiv.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR217843
  • Vi går igenom hur man hänvisar till källor genom referatmarkörer eller citat i objektiva texter, eller referat. Du får också veta varför det är så viktigt att vara tydlig med vem som säger vad, och varifrån fakta i texten kommer.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR217846
  • Vad betyder det egentligen att resonera, lärarnas favoritord? Och hur gör man? Vi går igenom hur man använder bindeord och vad de har för funktion i texten - och för resonemanget. Vi berättar också hur du kan lägga upp ditt skrivande för att få till ett bra resonemang.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR217847
  • Att skriva stycken handlar inte bara om att skapa luft i texten. Varje stycke ska också vara tydligt och handla om en sak. Det som kallas kärnmening ska helst inleda varje stycke. En kärnmening beskriver vad stycket handlar om och återkopplar till hela textens ämne. I varje stycke utvecklar man kär
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR217849
  • Om du vill variera språket i din text finns det fler sätt än att hitta synonymer till enskilda ord, vilket förstås också är bra. Du kan till exempel variera själva starten på meningen, meningens fundament. Ofta börjar man med subjektet, den eller det som gör något, men det går att börja meningar på
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR217853
  • Det är bra att tänka igenom dispositionen av texten innan man börjar skriva, till exempel vad varje stycke ska handla om och i vilken ordning de ska komma. Vi går igenom hur man gör en bra tankekarta med textens olika delar. För att knyta ihop de olika delarna så använder man bindeord. Börja texten
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR217855
  • Här tar vi upp två skillnader mellan talspråk och skriftspråk som kan vara bra att ha koll på, nämligen skillnaden mellan subjekt- och objektsformerna av han (honom) och de (dem). Ett tips för att förstå skillnaden är att jämföra med två andra pronomen; jag och du, som i objektsform blir mig och di
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR217856
  • När du ska skriva en objektiv text är det viktigt att vara nyanserad när det gäller hur säkert något är. För att ge ett seriöst intryck när något är mer osäkert kan man använda så kallade icke-tvärsäkra uttryck.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR218002
  • Om du vill variera språket i din text finns det fler sätt än att hitta synonymer till enskilda ord, vilket förstås också är bra. Du kan till exempel variera själva starten på meningen, meningens fundament. Ofta börjar man med subjektet, den eller det som gör något, men det går att börja meningar på
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR218009
  • Det är bra att tänka igenom dispositionen av texten innan man börjar skriva, till exempel vad varje stycke ska handla om och i vilken ordning de ska komma. Vi går igenom hur man gör en bra tankekarta med textens olika delar. För att knyta ihop de olika delarna så använder man bindeord. Börja texten
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR218010
  • Vi går igenom hur man hänvisar till källor genom referatmarkörer eller citat i objektiva texter, eller referat. Du får också veta varför det är så viktigt att vara tydlig med vem som säger vad, och varifrån fakta i texten kommer.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR218014
  • Vad betyder det egentligen att resonera, lärarnas favoritord? Och hur gör man? Vi går igenom hur man använder bindeord och vad de har för funktion i texten - och för resonemanget. Vi berättar också hur du kan lägga upp ditt skrivande för att få till ett bra resonemang.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR218016
  • När man skriver en utredande text är det viktigt att vara objektiv och utelämna vad man själv tycker om de källor och fakta som finns. Vi ger exempel på hur det kan se ut. Och varför ska man göra nominaliseringar? Alltså förvandla verb eller adjektiv till substantiv.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR218022
  • När du ska skriva en objektiv text är det viktigt att vara nyanserad när det gäller hur säkert något är. För att ge ett seriöst intryck när något är mer osäkert kan man använda så kallade icke-tvärsäkra uttryck.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR218026
  • Här tar vi upp två skillnader mellan talspråk och skriftspråk som kan vara bra att ha koll på, nämligen skillnaden mellan subjekt- och objektsformerna av han (honom) och de (dem). Ett tips för att förstå skillnaden är att jämföra med två andra pronomen; jag och du, som i objektsform blir mig och di
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 3 min, Film UR218029
  • Här tar vi upp två skillnader mellan talspråk och skriftspråk som kan vara bra att ha koll på, nämligen skillnaden mellan subjekt- och objektsformerna av han (honom) och de (dem). Ett tips för att förstå skillnaden är att jämföra med två andra pronomen; jag och du, som i objektsform blir mig och di
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR218032
  • Att skriva stycken handlar inte bara om att skapa luft i texten. Varje stycke ska också vara tydligt och handla om en sak. Det som kallas kärnmening ska helst inleda varje stycke. En kärnmening beskriver vad stycket handlar om och återkopplar till hela textens ämne. I varje stycke utvecklar man kär