• 68 träffar
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-01
  • Om språket som makt och om behovet av att ämneslärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Experterna Barbro Westlund och Maria Wiksten talar om språkliga svårigheter, missförstånd och skillnaden mellan vardagsspråk och akademiskt språk. Vi får också möta matematikläraren Torben Lundén som förena
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-03
  • Om explicit individuell stöttning av elever. Lärarfortbildaren Maria Wiksten förklarar begreppet scaffolding och hur olika stöttor kan byggas runt elevens kunskaper. Studiehandledning och s.k. begreppskort används i Michael Öhlins högstadieklass. Pedagogen Karin Pettersson arbetar med metoden Readi
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-02
  • Om språkets mönster och strukturer. Experterna Josefin Nilsson och Maria Wiksten berättar hur lärare kan arbeta språkutvecklande genom att packa upp och synliggöra texter och hur arbetssätten inom de praktisk-estetiska ämnena kan berika de teoretiska ämnena. Vi får se läraren Susanne Jönsson ta h
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-04
  • Om hur skolan kan möjliggöra för elever att lyckas oavsett förkunskaper. Det handlar om talutrymme, interaktion, och elevaktivitet. Experterna Josefin Nilsson, Anne Palmér, Niclas Fohlin och Hülya Basaran berättar om vikten av fördelad taltid och digitala verktyg i undervisningen. Teknikläraren Agn
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 6 min, Film UR219191
  • I en värld där vardagslivet ska gå ihop med barnens aktiviteter har man i Orminge Padelklubb Court On löst det hela med en buss som hämtar upp barnen från skolan direkt till träningen.
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 6 min, Ljud UR211551
  • Ines följer med pappa till affären, ibland är det roligt, ibland är det tråkigt. Att inte få stå i kundvagnen när pappa plockar ner matvaror är tråkigt. Ines blir arg. Men så träffar hon en låtsashund och försvinner från pappa alldeles lagom länge. Mia Benson läser Maria Petterssons vardagsberättel
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 6 min, Ljud UR212083
  • Ines följer med pappa till affären, ibland är det roligt, ibland är det tråkigt. Att inte få stå i kundvagnen när pappa plockar ner matvaror är tråkigt. Ines blir arg. Men så träffar hon en låtsashund och försvinner från pappa alldeles lagom länge. Hiba Daniel läser en översättning av Maria Petters
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 6 min, Ljud UR212214
  • Ines följer med pappa till affären, ibland är det roligt, ibland är det tråkigt. Att inte få stå i kundvagnen när pappa plockar ner matvaror är tråkigt. Ines blir arg. Men så träffar hon en låtsashund och försvinner från pappa alldeles lagom länge. Kenadid Mohamed läser en översättning av Maria Pet
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 6 min, Ljud UR212218
  • Ines följer med pappa till affären, ibland är det roligt, ibland är det tråkigt. Att inte få stå i kundvagnen när pappa plockar ner matvaror är tråkigt. Ines blir arg. Men så träffar hon en låtsashund och försvinner från pappa alldeles lagom länge. Mervi Erkheikki läser Maria Petterssons vardagsber
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 6 min, Ljud UR212230
  • Ines följer med pappa till affären, ibland är det roligt, ibland är det tråkigt. Att inte få stå i kundvagnen när pappa plockar ner matvaror är tråkigt. Ines blir arg. Men så träffar hon en låtsashund och försvinner från pappa alldeles lagom länge. Boken Vem vinkar Ines till? är skriven av Maria
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 6 min, Ljud UR212233
  • Ines följer med pappa till affären, ibland är det roligt, ibland är det tråkigt. Att inte få stå i kundvagnen när pappa plockar ner matvaror är tråkigt. Ines blir arg. Men så träffar hon en låtsashund och försvinner från pappa alldeles lagom länge. Robert Brisenstam läser en översättning av Maria P
  • Utbildningsradion, 2019, Upp till 5 år, 6 min, Ljud UR212241
  • Ines följer med pappa till affären, ibland är det roligt, ibland är det tråkigt. Att inte få stå i kundvagnen när pappa plockar ner matvaror är tråkigt. Ines blir arg. Men så träffar hon en låtsashund och försvinner från pappa alldeles lagom länge. Anna-Lina Labba läser en översättning av Maria Pet
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 29 min, Ljud L102404-04
  • Alla flyktingar som kommer till Sverige ska få gå en kurs och lära sig mer om sitt nya hemland. Det handlar om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, om svensk historia, geografi och traditioner.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 16 år, 24 min, Ljud L103733-01
  • De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 12 min, Film U103976-01
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment lämpade för mellanstadiet. Det går att göra roliga experiment med ytspänning. I alla fall om man som Maureen bor på en tulpanodling med mycket vatten och sträva tulpanblad.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 11 min, Film U103976-02
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment lämpade för mellanstadiet. Det går att testa kraft om man har en skatebord. Extra kul om man som Raynan bor bredvid en stor rymdbas.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 12 min, Film U103976-03
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment lämpade för mellanstadiet. Magneter är kul att experimentera med. Även stora magneter om man som Isabelle bor på en stor lastpråm med metalldurk.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 11 min, Film U103976-05
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment lämpade för mellanstadiet. Speglar är spännande och kan förvrida verkligheten. För Jeanne som dansar balett är de ett arbetsredskap.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 12 min, Film U103976-06
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment lämpade för mellanstadiet. Vad flyter och vad flyter inte? Det går lätt att ta reda på om man som Jacob bor på en ö med både brygga och båt.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 12 min, Film U103976-07
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment lämpade för mellanstadiet. Syror kan vara snälla som de som finns i bär, eller farligt aggressiva. Det kan vara spännande att göra försök med syror när man som Petra bor mitt ute i bärskogen.