• 128 träffar
  • Solfilm Media AB, 2016, Från 9 år, 15 min, Film DV1670
  • Luft är något som varken syns, smakar eller luktar. Men någonting måste det ju vara? Vad består luften egentligen av? Hur kan flygplan flyga? Det ska vi ta reda på!
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 10 år, 14 min, Film DV2383
  • Skog är en av jordens största naturtyper och en mycket viktig naturresurs. Vi går bl.a. igenom de olika skikt skogen är uppbyggd av och några olika skogstyper, barrskog, lövskog och regnskog.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 10 år, 12 min, Film DV2384
  • När vi tänker på öken, tänker vi kanske oftast på sand. Men det utgör en väldigt liten del av jordens öknar. Vi lär oss var öknar bildas, skillnaden på torr- och polaröken och vad regnskugga innebär.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 12 min, Film DV2461
  • I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur fungerar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Det ska vi ta reda på.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 11 min, Film DV2462
  • Vi undersöker bland annat varför sötvatten är så viktigt och vilka växter och djur som lever i sötvatten. Vad är övergödning och vad är en våtmark? Det ska vi ta reda på!
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 11 år, 12 min, Film DV2328
  • I den här filmen går vi igenom ekologins grunder. Vi lär oss om ekosystem och begrepp som biotop, habitat och näringsväv.
  • Solfilm Media AB, 2008, Från 10 år, 15 min, Film DV0558
  • En naturresurs är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda. Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser. I den här filmen ska vi lära oss mer om några av de många naturresurser som finns. Vi ska undersöka på vilka sätt...
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 11 år, 16 min, Film DV0955
  • Denna film berättar om huden och dess många uppgifter. Vi ser hur huden reglerar vår kroppstemperatur, skyddar oss från faror samt hur den ständigt skickar viktiga signaler till hjärnan.
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 12 år, 16 min, Film DV0956
  • Det här programmet går igenom våra sinnen och sinnesorgan. Vi lär oss om örat, ögat, smaksinnet, luktsinnet och känselsinnet. Hur fungerar dessa och hur samlar de information om världen omkring oss?
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 9 år, 14 min, Film DV0957
  • I detta program undersöker vi insekterna, deras särdrag, egenskaper och ursprung. Kan alla insekter flyga? Hur många insekter finns det egentligen?
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 9 år, 11 min, Film DV0958
  • I programmet om kräldjuren lär vi oss om deras särdrag, egenskaper och ursprung. Vi lär oss till exempel om hur kräldjur kan se ut, vad de äter och hur de fortplantar sig.
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 9 år, 11 min, Film DV0959
  • I programmet om groddjuren lär vi oss om groddjurens särdrag, egenskaper och ursprung. Vi lär oss till exempel om hur groddjur kan se ut, vad de äter och hur de fortplantar sig.
  • Solfilm Media AB, 2014, Från 10 år, 13 min, Film DV1284
  • Vilka djur och växter lever i och intill sjöarna i Sverige? Hur ser ekosystemet vid våra insjöar ut? Vi lär oss om fåglar, fiskar och andra djur.
  • Solfilm Media AB, 2012, Från 10 år, 13 min, Film DV1363
  • Hur kan spindlar spinna tråd? Varför fastnar inte spindeln i sitt eget nät? Vad är skillnaden på en spindel och en insekt? I denna film besvaras dessa frågor och många fler när vi lär oss om spindlar.
  • Solfilm Media AB, 2015, Från 9 år, 14 min, Film DV1434
  • Vad vet du om fjällen i Sverige? Vilka djur och växter lever där? Hur ser ekosystemet på fjället ut?
  • Solfilm Media AB, 2015, Från 10 år, 14 min, Film DV1553
  • Hur ser djur- och växtlivet ut i en stad? Vi lär oss bland annat om råttan, grävlingen, duvan och gatkamomillen.