• 147 träffar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216603
  • Hur ska eleverna på högstadiet få det stöd de behöver? Och hur ska man sätta betyg? Läraren Veronica Rogsberg har delmål för varje lektion och bryter ner stora uppgifter i flera mindre. Johanna Benfatto, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, uppmanar att bedöma eleverna kontinuerligt för
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216613
  • Hur vet man att en elev har en språkstörning och inte bara är lite sen med språket? Ett tecken är om eleven har uttalssvårigheter, att eleven tappar ljud eller har svårt att hålla en röd tråd i en berättelse, säger skollogopeden Julia Andersson. Gör en kartläggning, säger Maria Wetterdal, rådgivare
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216615
  • Språkstörning är vanligare än adhd, i genomsnitt har två elever i varje klass en språkstörning. Men vad är språkstörning? Språkstörning innebär att ha svårt att uttrycka sig eller svårt att lära in talspråk och skriftspråk, säger Marika Habbe, logoped på Specialpedagogiska skolmyndigheten. För Esra
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216617
  • Steget mellan lågstadiet och mellanstadiet är särskilt stort för elever med språkstörning, säger säger Annelie Westlund, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Arbeta extra mycket med elevernas ordförråd. Förklarar noga och repetera. Använd bildstöd, presentera inte för mycket text på en
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216606
  • Här får du som lärare verktyg för att hjälpa eleverna att skriva bättre texter i SO. Genom att jobba formativt, och ge feedback under skrivprocessen utvecklar läraren Åsa Colliander Cellik elevernas skrivande i SO-ämnet. Skrivandet i SO är viktigt för att befästa ämneskunskaperna och sortera sina t
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216607
  • Här får du som lärare råd och konkreta tips på hur du bäst lär de yngsta eleverna att skriva. Genom att ljuda och spåra bokstäverna lär sig eleverna snabbare, menar läraren Maria Kempe. Vi får se hur hon jobbar med kroppsminnet för att eleverna ska lära sig bokstäverna bättre. Forskaren Elisabeth F
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216609
  • Att skriva i estetämnen kan utveckla elevernas skapande. Bildläraren Leena Joandi ger skrivuppgifter för att eleverna ska fördjupa sina ställningstaganden och argumentera för sin sak. Didaktikforskaren Katharina Dahlbäck pratar om skrivandets funktion i estetämnena. Den brittiska kreativitetsforska
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216610
  • Tips på hur du som lärare kan få eleverna att skriva bättre förklaringar i matematik och på så sätt höja resultaten! I läraren Annicka Macklins matteundervisning är skrivandet centralt. Forskaren Ola Hellenius tipsar om hur man kan skapa övningar för att förbättra skrivförmågan i matte. Docenten
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216614
  • Här får du som lärare tips och råd om hur du kan utveckla elevernas skrivande i NO. Att lära eleverna att använda ämnesspecifika ord på rätt sätt är centralt i Henrik Palmersjös undervisning. Christina Danielsson som är professor i svenska tipsar om hur man kan jobba med cirkelmodellen inom NO för
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216622
  • Hur stödjer man skrivutvecklingen hos elever med dyslexi? Feedback är otroligt viktigt, säger Ylva Schön, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förförståelse gör att eleverna skriver bättre, menar läraren Ulrica Ellison. Att förbättra skrivandet gör att också läsningen utvecklas, säger f
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213481
  • Fysisk aktivitet under skoldagen kan både minska konflikter och göra eleverna mer koncentrerade på lektionerna. På Bäckahagens skola i Stockholm finns rörelse med under hela skoldagen. På lektionerna ingår rörelsepauser och på rasterna finns en rad aktiviteter att välja på. För att få in fysisk akt
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213483
  • Hur kan hälsa få en naturlig plats i skolvardagen? Läraren Mark Siegbahn på Drottninghögsskolan i Helsingborg satte hälsa i fokus och det ledde till att bråket minskade betydligt. Dessutom har lärarnas trivsel ökat. Tidigare låg skolan i botten i medarbetarundersökningar, nu är resultatet det omvän
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213484
  • Många elever sover bara sex timmar per natt. Något som tillsammans med deras matvanor påverkar både hur de mår och deras skolprestationer. Hur kan då skolan bidra till goda vanor? På Vialundsskolan i Kumla har man startat ett sömnprojekt. Där får eleverna bland annat lära sig hur de ska varva ner i
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213488
  • Många elever känner sig stressade av skolan. Men det finns enkla åtgärder som kan minska skolstressen. På Stureskolan i Boden har man under perioder läx- och provförbud och i klassrummet är tydlighet ett ledord. Läraren Elisabeth Jakobsson använder till exempel en fast lektionsmall och bestämmer va
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 1 min, Film UR214997
  • 55 procent av tonåringarna sover mindre än åtta timmar per natt och för lite sömn ger sämre inlärningsförmåga, sämre minne och sämre immunförsvar. Här kommer tre bra tips som kan hjälpa dina elever att sova bättre. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Sömn, kost och skärmvanor.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 1 min, Film UR214999
  • Enligt Folkhälsoinstitutet är så många som 70 procent av eleverna inaktiva större delen av dagen. Enligt samma studie finns det ett tydligt samband mellan stillasittande och att känna sig stressad. Så det finns all anledning att främja rörelse i skolan. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Fysisk aktivi
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 1 min, Film UR215001
  • Många elever känner sig stressade och till och med förskolebarn har symtom på stress. Men hur märks det att barn och elever är stressade? Här får du tips på några saker att vara uppmärksam på. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Att motverka stress hos eleverna.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 1 min, Film UR214993
  • Enligt läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att grundlägga ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Hur går det till? Här kommer tre tips som kan hjälpa till. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Digital kompetens i förskolan.