• 2 träffar
    • SLI, 2016, Från 7 år, 6 min, Film DV1858
    • Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär dig mer om varför vi har olika årstider. Vi får lära oss om jordaxelns lutning, solstånden och hur dessa påverkar våra årstider.
    • SLI, 2016, Från 10 år, 9 min, Film DV1860
    • Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär dig mer om varför vi har olika årstider och varför olika delar av jorden har olika temperatur beroende av jordens lutning i förhållande till solen.