• 12 träffar
  • HAM, 2017, Från 10 år, 9 min, Film DV1981
  • I våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst, be och vara tillsammans. Inom islam kallas den heliga byggnaden för moské. Vi gör besök i en av dem.
  • HAM, 2017, Från 10 år, 8 min, Film DV1982
  • Inom våra religioner finns det levnadsregler som ska följas. De fem pelarna är de viktigaste reglerna inom Islam. Men det finns fler regler som en muslim bör följa.
  • HAM, 2017, Från 10 år, 6 min, Film DV1983
  • Inom islam kallas en av ledarna för imam. I filmen får vi reda på vilka som kan bli imamer och vilka olika funktioner en imam har. Vi får bl a träffa ungdomar som uttrycker vad imamer betyder för dem.
  • HAM, 2018, Från 12 år, 12 min, Film DV2058
  • I filmen får vi reda på vilka de heliga skrifterna är inom islam och hur de kom till. Vi möter unga inom islam som berättar om hur de använder de heliga skrifterna och vad skrifterna betyder för dem.
  • HAM, 2018, Från 12 år, 11 min, Film DV2059
  • Att tillhöra en religion ger en samhörighet med andra troende människor. Du får en identitet. Hur är det att leva som muslim? I filmen berättar olika företrädare för islam om vad tron betyder för dem.
  • HAM, 2018, Från 10 år, 9 min, Film DV2099
  • Den här filmen handlar om islams viktigaste högtider och traditioner. Vilka är islams största högtider? Hur firas de? Och varför? Muslimska ungdomar, imamer och religionsvetare berättar mer.
  • HAM, 2018, Från 12 år, 14 min, Film DV2145
  • Den här filmen handlar om judendomens högtider och traditioner. Vilka är judendomens största högtider? Judiska ungdomar, vuxna, rabbiner och religionsvetare berättar mer om många högtider.
  • HAM, 2018, Från 12 år, 13 min, Film DV2146
  • Att tillhöra en religion ger en samhörighet med andra troende människor.Du får en identitet.Hur är det att leva som jude eller judinna? I filmen berättar företrädare för judendom om vad tron betyder?
  • HAM, 2018, Från 12 år, 11 min, Film DV2147
  • Filmen handlar om judendomens heliga skrifter och vilka de är. Vi får veta mer om Tora, Tanakh och Talmud. Judiska företrädare berättar om skrifterna.
  • HAM, 2018, Från 12 år, 9 min, Film DV2148
  • Den här filmen handlar om levnadsregler inom judendomen. Vilka är de viktigaste judiska levnadsreglerna och hur viktiga är de? Vi möter olika judiska företrädare som berättar och resonerar.
  • HAM, 2018, Från 12 år, 10 min, Film DV2149
  • Filmen handlar om synagogan. I våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst och vara tillsammans.Inom judendomen kallas den heliga byggnaden för synagoga.
  • HAM, 2018, Från 12 år, 14 min, Film DV2150
  • Inom judendom kallas en av ledarna för rabbin. I filmen får vi redas på vilka som kan bli rabbiner och vilka funktioner en rabbin har. Vi får också reda på vad en kantor gör i en församling.