• 5 träffar
  • EM film & video, 2018, Från 10 år, 8 min, Film DV2060
  • Inom kristendomen i Sverige finns ledare av olika slag. Några av ämbetena är präst och diakon. Vilka får en ledarroll och vad innebär det? Ingår i serien INblick i världsreligioner.
  • EM film & video, 2018, Från 10 år, 9 min, Film DV2061
  • Heliga rum och platser finns i alla religioner. Inom kristendomen heter den heliga byggnaden kyrka och används för att tillbe gud. Vi besöker olika kyrkor och får ta del av intressanta intervjuer.
  • EM film & video, 2018, Från 12 år, 10 min, Film DV2200
  • Vi behöver regler och lagar för att kunna fungera bra tillsammans. Regler finns inom idrotten, i skolan, trafiken och på arbetsplatser. I våra religioner finns det också levnadsregler som ska följas.
  • EM film & video, 2019, Från 12 år, 10 min, Film DV2336
  • Filmen förklarar vilken den heliga skriften inom kristendomen är. Hur den kom till och hur Bibeln används idag. Ungdomar och företrädare från de olika kristna inriktningarna medverkar i intervjuer.
  • EM film & video, 2019, Från 10 år, 10 min, Film DV2337
  • Att tillhöra en religion ger en samhörighet med andra troende människor. Du får en identitet. Hur är det att leva som kristen? Olika företrädare för kristendomen berättar om vad tron betyder för dem.