• 134 träffar
  • Sol, 2009, Från 13 år, 12 min, Film DV0671
  • Olja finns på många platser på jorden och används i många olika slags material. Människan har använt sig av mineralolja i minst 5 000 år. Programmet visar hur man gör idag för att hitta nya oljekällor, hur man gör för att få upp oljan, samt vad det finns för olika typer av oljor. Vi lär...
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 12 år, 13 min, Film DV2322
  • I den här filmen undersöker vi Newtons rörelselagar; tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och motverkan.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 11 år, 12 min, Film DV2328
  • I den här filmen går vi igenom ekologins grunder. Vi lär oss om ekosystem och begrepp som biotop, habitat och näringsväv.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 10 år, 15 min, Film DV2380
  • Ute i naturen finns det mängder av olika organismer. För att kunna visa släktskap behöver de grupperas. Vi lär oss hur klassificering går till och varför alla organismer har ett latinskt namn.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 10 år, 14 min, Film DV2383
  • Skog är en av jordens största naturtyper och en mycket viktig naturresurs. Vi går bl.a. igenom de olika skikt skogen är uppbyggd av och några olika skogstyper, barrskog, lövskog och regnskog.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 10 år, 12 min, Film DV2384
  • När vi tänker på öken, tänker vi kanske oftast på sand. Men det utgör en väldigt liten del av jordens öknar. Vi lär oss var öknar bildas, skillnaden på torr- och polaröken och vad regnskugga innebär.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 13 år, 16 min, Film DV2385
  • Hur kommer det sig att du har bruna ögon som din pappa och inte blåa ögon som din mamma? I den här filmen ska vi lära oss om genetik och hur egenskaper ärvs.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 11 år, 13 min, Film DV2386
  • Hur fungerar broar egentligen? Vad är skillnaden mellan en bro och en viadukt? Vilka olika konstruktioner kan broar ha? Och varför började människan bygga broar? I filmen om broar lär vi oss det.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 12 min, Film DV2461
  • I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur fungerar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Det ska vi ta reda på.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 11 min, Film DV2462
  • Vi undersöker bland annat varför sötvatten är så viktigt och vilka växter och djur som lever i sötvatten. Vad är övergödning och vad är en våtmark? Det ska vi ta reda på!
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 15 min, Film DV2463
  • En gröda är en växt vi odlar för att äta eller tillverka saker av. Vi ska lära oss om några av de grödor som vi odlar allra mest i världen för att äta: vete, ris, majs, kassava och oljepalm.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 14 min, Film DV2466
  • Vi ska gå igenom sex olika enkla maskiner: Hävstången, lutande planet, kilen, skruven, hjulet och taljan. Vi lär oss om kraft, energi och arbete, samt får tydliga exempel på hur maskinerna fungerar.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 10 år, 16 min, Film DV2467
  • Hur räknar vi ut volymen av ett mjölkpaket? Hur använder vi en mätcylinder? I den här filmen lär vi oss hur vi mäter längd, massa, volym och temperatur.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 11 år, 15 min, Film DV2566
  • Hur är fladdermusens vingar konstruerade? Hur kan fladdermusen hänga upp och ned så avslappnat? Hur fungerar ekolokalisering? Det ska vi ta reda på i filmen om fladdermusen!
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 7 år, 12 min, Film DV2567
  • I den här filmen ska vi lära oss om några av Sveriges blommor, som tussilago, prästkrage och smörblomma. Vi undersöker bland annat var de växer och hur de ser ut.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 7 år, 12 min, Film DV2568
  • I den här filmen lär vi oss om några av de vanligaste träden vi har i Sverige, som bland andra gran, björk och rönn. Vi undersöker bland annat var de växer och hur de ser ut.
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 13 år, 18 min, Film DV2570
  • Vilka är de vanligaste sjukdomarna i Sverige? Det ska vi undersöka i den här filmen. Vi lär oss bland annat varför man drabbas, vilka symptom sjukdomarna kan ge och hur de kan botas.
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 11 år, 16 min, Film DV0955
  • Denna film berättar om huden och dess många uppgifter. Vi ser hur huden reglerar vår kroppstemperatur, skyddar oss från faror samt hur den ständigt skickar viktiga signaler till hjärnan.