• 787 träffar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 9 min, Film UR219244
  • Ett porträtt av nobelpristagaren Tomas Tranströmer (1931 - 2015) och en av hans mest kända dikter, Romanska bågar. Tomas Tranströmers hustru Monica berättar om den speciella skapandeprocessen, tillsammans med tonsättaren Thomas Jennefelt. Och konstnären Jesper Waldersten avslöjar hur han inspirer
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 11 min, Film UR219245
  • Författaren och poeten Karin Boye (1900 -1941) har förutom de älskade dikterna I rörelse och Ja visst gör det ont också skrivit den banbrytande romanen Kallocain. Det är en dystopisk framtidsskildring av ett övervakningssamhälle, där staten kontrollerar medborgarna genom en sanningsdrog. Själ
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Film UR219784
  • Rätten till idrott kan kännas självklar, men den svenska idrottsrörelsen bygger på att det finns föräldrar som kan engagera sig. Hur inkluderar man nya svenskar? Och hur kan man behålla barnen längre upp i åldrarna? Vi träffar Shqiponja Istrefi som kom från krigets Kosovo till Malmö där hon hittade
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Film UR219669
  • Rätten till idrott kan kännas självklar, men den svenska idrottsrörelsen bygger på att det finns föräldrar som kan engagera sig. Hur inkluderar man nya svenskar? Och hur kan man behålla barnen längre upp i åldrarna? Vi träffar Shqiponja Istrefi som kom från krigets Kosovo till Malmö där hon hittade
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Film UR219670
  • Svensk barn- och ungdomsidrott går just nu igenom en demokratiseringsprocess, inte minst tack vare att barnkonventionen blev lag 2020. Barnets bästa ska stå i fokus. Vad innebär det? Att lyssna mer på de unga och låta dem ha inflytande över idrottsutövandet kan låta lätt men kan i praktiken vara en
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Film UR219671
  • Att barn och unga mår dåligt även inom idrotten är ingen hemlighet. Rullstolsburne Aron Andersson är en stor inspirationskälla till många av dem som tror att livet är slut när man drabbats av sjukdom. Aron har hjälpt 15-åriga Oscar som efter en benamputation var djupt deprimerad. Vi möter också Nis
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Film UR219781
  • Svensk barn- och ungdomsidrott går just nu igenom en demokratiseringsprocess, inte minst tack vare att barnkonventionen blev lag 2020. Barnets bästa ska stå i fokus. Vad innebär det? Att lyssna mer på de unga och låta dem ha inflytande över idrottsutövandet kan låta lätt men kan i praktiken vara en
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Film UR219775
  • Idrottsrörelsen brukar betraktas som det rena och ärliga, men är det en naiv bild? Kriminella gäng vill rekrytera samma barn som klubbarna och utpressning, hot och matchfixning har blivit ett problem inom många idrotter. Vi träffar domare, tränare och poliser, men besöker också en god motkraft - na
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 5 min, Film UR219250
  • Gotlands särpräglade dialekt har faktiskt växt fram ur ett annat fornspråk än andra dialekter i Sverige. Men medan gotländska ändå hör till svenska dialekter, finns en äldre språkform kvar på ön som härstammar direkt från forngutiskan - nämligen gutamålet. Idag är det inte många som kan prata gutam
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 6 min, Film UR219253
  • I norra Dalarna finns en språkgren som heter älvdalska, som talas i flera byar runt om i Älvdalen. Den låter så annorlunda jämfört med både dalmålet och andra svenska dialekter att den kan vara svår att förstå för utomstående. Men ska den då räknas som ett eget språk? På fem minuter förklarar språk
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 5 min, Film UR219256
  • Göteborgskan tillhör götamålen och är lätt att känna igen. Och många tror kanske att den funnits väldigt länge i Sverige, men den är faktiskt en av våra nyare dialekter. Men hur uppstår en dialekt egentligen? Och vad är det som gör att just göteborgskan sprider sig till nya områden, utanför Götebor
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 5 min, Film UR219257
  • Norrland är vårt största dialektområde och består av flera olika dialekter. Trots det pratar många om en norrländska. Är det verkligen rimligt att göra det? På fem minuter går språkforskaren Jenny Nilsson genom några gemensamma norrländska språkdrag, och hur forskarna tror att dialekterna inom om
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 6 min, Film UR219258
  • Svenska dialekter brukar delas in i sex dialektområden, där varje område utmärks av gemensamma språkdrag. Och inom sydsvenska mål är skånskan det mest kända exemplet. På fem minuter förklarar språkforskaren Jenny Nilsson allt du behöver veta om dialekten och SVT:s meteorolog Nils Holmqvist berättar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 6 år, 4 min, Film UR218855
  • Varför är trädens blad gröna? Träd fångar solens energi med det gröna klorofyllet. Växterna kan äta solen och vi kan äta växter. Växter använder den luft vi andas ut, och spottar ut det vi behöver andas in för att kunna leva. Vi behöver verkligen varandra. Följ med Tora ut i skogen och andas!
  • Utbildningsradion, 2020, Från 6 år, 4 min, Film UR218856
  • Vem bor i skogen? Skogen är plats för mångfalden av djur och växter som lever tillsammans. De behöver varandra. Fåglar bor i träden, insekter gnager, daggmasken gräver, ekorren äter kottar, älgen äter löv och mitt i allt finns viktiga svampar och små mikroorganismer. Det kallas kretslopp när maten
  • Utbildningsradion, 2020, Från 6 år, 4 min, Film UR218857
  • Träden i skogen behöver vatten. Alla djur och växter i skogen behöver vatten. Träden kan hjälpa alla skogsinvånare så att det blir lite fuktigare eftersom de kan suga upp vatten långt ner i marken och pysa ut vattenånga. När de gör det jobbet blir skogens luft både lite svalare, fuktigare och renar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 6 år, 4 min, Film UR218854
  • Vad är en skog? Och hur fungerar egentligen ett träd? En del har barr och andra har blad. Långa kottar och korta kottar. Alla träd har en krona som fångar solen, en stam och stora rötter. Och en riktig skog har många olika invånare, olika slags träd, andra växter, djur och svampar. Följ med Tora ut
  • Utbildningsradion, 2020, Från 6 år, 4 min, Film UR218852
  • Vad är skogen när den inte är en skog längre? När träden huggs ned och fraktas bort? Jo, vi använder träd till allt möjligt. Till plank och brädor till våra hus. Till papper och kartong till böcker och paket. Men så länge träden är kvar i sin skog använder vi den till att plocka blåbär och svamp i,