• 115 träffar
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 24 min, Film FS3625
  • Demografi styr världen mer än vi tror. Fördelningen mellan gammal och ung förutbestämmer ett lands ekonomiska framtid. Japan, Kina, Tyskland och Italien kämpar alla med en åldrande befolkning.
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 24 min, Film FS3622
  • Vad är och hur används AI idag och vad kommer AI betyda för industrin i framtiden? Bör vi vara rädda eller blir allt bättre? Följ Bloombergs analyser om framtidens teknologi.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 4 min, Ljud UR213694
  • Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Anders Wijkman berättar om
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 7 min, Film UR213027
  • Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 7 min, Film UR213032
  • Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 7 min, Film UR213043
  • Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 34 min, Ljud UR210997
  • Anders Wijkman, före detta politiker och debattör i miljöfrågor, pratar om nödvändigheten av cirkulär ekonomi och återanvändning. Susanna Elfors har startat en Facebookgrupp för tågresenärer och Peter Cedgard är ploggare, det betyder att han kombinerar skräpplockning och löpning. I dag springer h
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104179-07
  • Hur kan regeringar och centralbanker agera för att förhindra och förebygga kriser? Efter finanskrisen 2007 höjdes kraven på bankerna och ett nytt regelverk håller på att införas. En stor bankkollaps går nästan inte att hantera. Därför måste främst de större systemviktiga bankerna ha ett skyddsnät.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104179-05
  • Att låna ut pengar är sällan riskfritt. När många låntagare samtidigt inte kan betala tillbaka hamnar det finansiella systemet i kris. När den amerikanska bolånemarknaden kollapsade år 2007 fick även svenska banker problem. Dock inte så mycket här hemma som i Baltikum. Men har de lärt sig av sina m
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104179-02
  • Spekulationsbubblor får konsekvenser för hela samhället. Men hur skapas de? Priserna på finansmarknaden sätts efter en annan logik än varor i vår vardag, säger professor Lars Pålsson Syll. Vi möter även portföljförvaltaren Alf Riple, som arbetar med att placera pengar så att de ger så stor avkastni
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-05
  • Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den s
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-03
  • Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock int
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-04
  • Varje gång marknadsekonomin hamnar i kris blir den brittiske ekonomen John Maynard Keynes aktuell på nytt. Keynes lanserade sin teori om hur ett samhälle kan lyfta sig ur en ekonomisk kris på 1930-talet. Vi träffar Lord Robert Skidelsky, som är expert på Keynes, och Marika Lindgren Åsbrink, ekonomi
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-02
  • Adam Smiths Nationernas välstånd fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 3 min, Film U104340-03
  • Ekonomiexperter berättar om bostadspriserna ur ett historiskt perspektiv och resonerar om hur länge ökningen kommer att hålla i sig. Vilka är de största riskerna med prisökningen och hur undviker vi dem?
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 3 min, Film U104340-07
  • Är låg ränta ett tecken på att något inte står rätt till med ekonomin? Vilka hushåll får ta smällen när rantan stiger? Vilken räntenivå bör hushållen räkna med att kunna klara av, och hur ser bolåneräntan ut i ett kortare och historiskt perspektiv? Ekonomiexperter ger sin syn på det framtida räntel
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-04
  • Sändningsår 2014. Eurozonen har fortfarande inte återhämtat sig från den ekonomiska kris som inleddes 2009. Ändå söker sig nya länder till samarbetet. Vi besöker Lettland där man sade adjö till den egna valutan lats den 1 januari 2014.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-02
  • Sändningsår 2014. På EU:s inre marknad ska varor, tjänster, kapital och människor kunna röra sig fritt. Det leder till ett behov av att standardisera och skapa gemensamma regler på allt fler områden. Var går gränsen för vad EU måste reglera för att den inre marknaden ska fungera?
  • Cinebox, 2019, Från 11 år, 11 min, Film FS3538-2
  • Vem förlorar på korruption och vem tjänar på det? Med viktiga begrepp och intressanta förklaringar lyfts Korruption som fenomen i Sverige. Målgrupp från 11 år. Finns en film för högstadiet och gymnasiet också, FS3538-1.
  • Cinebox, 2019, Från 13 år, 16 min, Film FS3538-1
  • Vem förlorar på korruption och vem tjänar på det? Med viktiga begrepp och intressanta förklaringar lyfts Korruption som fenomen i Sverige. Målgrupp från 13 år. Finns en variant för mellanstadiet FS3538-2.