• 14 träffar
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 58 min, Film FS3326
  • Kan ny forskning visa hur undervisning i skolor borde göras om? I amerikanska skolor testar nu psykologer och hjärnforskare metoder med hjälp av senaste forskningsrönen.
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 55 min, Film FS3325
  • Kan ny forskning visa hur undervisning i skolor borde göras om? I amerikanska skolor testar nu psykologer och hjärnforskare metoder med hjälp av senaste forskningsrönen.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-59
  • När flickor har bättre resultat i snart sagt varje skolämne så tar de väl för sig mer i klassrummet också? Nej, forskning tyder på att pojkar fortfarande har talutrymmet i klassen två tredjedelar av tiden. Varför är det här mönstret så svårt att rucka på? Och vilka fler faktorer än kön påverkar hur
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-56
  • Med moderna metoder kan hjärnforskare numera se vad som händer i hjärnan när vi lär oss något. Står då utbildningsvetarna på kö för att få ta del av de nya rönen? Nej, hittills har de inte riktigt gjort det. Klyftan mellan de båda disciplinerna är omvittnad och går långt tillbaka. Men kanske är den
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 21 min, Ljud L104203-72
  • Alla elever borde träna arbetsminnet. Det säger hjärnforskaren Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap. Med enkel träning kan man öka kapaciteten med 25 procent, visar flera studier. Arbetsminnet är förmågan att processa information. Ja, enkelt uttryckt det vi använder för att tänka. Ka
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104666-40
  • Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktiv
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 16 min, Ljud L104203-65
  • Det saknas ett gemensamt språk för hur barn leker på fritids. Det menar Eva Kane, lektor i pedagogik på Jönköpings universitet. Enligt henne riskerar det att leda till såväl onödiga konflikter bland personalen som till att barn inte får det stöd de behöver och har rätt till. Hennes forskning fokuse
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104666-34
  • Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma fors
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104666-33
  • Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffa
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104666-32
  • Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VI
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-48
  • Hur ska den kvalitativa, klassrumsnära, forskningen kunna spridas och bli relevant för hela svenska skolans utveckling? Det var en av de stora utmaningarna när Lena Adamson tillträdde som myndighetschef på Skolforskningsinstitutet. Hur kan något som funkar i ett klassrum användas av en annan lärare
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-21
  • En av de viktigaste resurserna för att elever ska kunna lära sig saker är deras klasskamrater, det menar läraren Tommy Lucassi. Men för att det ska kunna fungera krävs att du som lärare planerar och organiserar lektionerna på rätt sätt. Själv har han inte bara ett system för hur elever ska hjälpa v
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-09
  • I ett nystartat forskningsprojekt vid högskolan i Halmstad ska forskaren och gymnasieläraren Felix Schultze undersöka hur undervisningen påverkas om läraren har en mer erfaren elev som hjälplärare i klassrummet. I ett samtal från Bokmässan berättar han och en av de utvalda gymnasieeleverna hur proj
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 28 min, Film U103082-07
  • Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att sa