• 2812 träffar
  • Eduklips, 2019, Från 13 år, 4 min, Film EDUS991115
  • I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om EU:s uppbyggnad och arbetssätt och hur medlemskapet i Europeiska Unionen påverkar Sverige.
  • Eduklips, 2019, Från 13 år, 4 min, Film EDUS991110
  • I det här utbildningsklippet för högstadiet får vi veta mer om varför EU bildades, och lär oss mer om de viktigaste årtalen.
  • Filmo, 2017, Från 13 år, 54 min, Film FS3491
  • Det förs hårda diskussioner om romer sedan Östeuropas inträde i EU. Lyssna till de olika åsiktssidornas argument, vetenskapliga som godtyckliga, och få en ökad inblick i ett minoritetsfolks situation.
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 13 år, 17 min, Film F3492
  • I den här filmen går vi igenom befolkningsutvecklingen i världen och lär oss om begrepp som befolkningspyramid, befolkningsfördelning, urbanisering och migration.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3487
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3479
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3480
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3481
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3482
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3483
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3484
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3490
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3489
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3488
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3486
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2018, Från 4 år, 5 min, Film FS3485
  • I Doktorerna (12 avsnitt) flyttar ett gäng femåriga minidoktorer och en liten ambulans in på sjukhuset. De är fast beslutna att bota precis alla patienter. De dessutom hjälp av en specialist.
  • Cinebox, 2015, Från 13 år, 59 min, Film FS3478
  • Hur föddes den moderna deckaren? Per Wahlöö och Maj Sjöwall blev internationellt kända med sin nyskapande deckarserie. För första gången berättas hela historien om hur böckerna om Martin Beck kom till
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 40 min, Film FS3476
  • I fyra självständiga kapitel belyses fyra typer av städer (islamisk-orientalisk, kinesisk, japansk och sydafrikansk stad) utifrån kulturella, historiska och sociala aspekter.
  • Cinebox, 2018, Från 11 år, 29 min, Film FS3477
  • För drygt tusen år sedan var det vikingatid i Norden och befolkningen var ännu inte kristen. Men nya utgrävningar ger oss en ny historia från 900-talet.