• 25 träffar
  • EM film & video, 2018, Från 10 år, 8 min, Film F3375
  • Inom kristendomen i Sverige finns ledare av olika slag. Några av ämbetena är präst och diakon. Vilka får en ledarroll och vad innebär det? Ingår i serien INblick i världsreligioner.
  • Hamark Film, 2017, Från 10 år, 9 min, Film F2317
  • I våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst, be och vara tillsammans. Inom islam kallas den heliga byggnaden för moské. Vi gör besök i en av dem.
  • Hamark Film, 2017, Från 10 år, 8 min, Film F2318
  • Inom våra religioner finns det levnadsregler som ska följas. De fem pelarna är de viktigaste reglerna inom Islam. Men det finns fler regler som en muslim bör följa.
  • Hamark Film, 2017, Från 10 år, 6 min, Film F2319
  • Inom islam kallas en av ledarna för imam. I filmen får vi reda på vilka som kan bli imamer och vilka olika funktioner en imam har. Vi får bl a träffa ungdomar som uttrycker vad imamer betyder för dem.
  • Hamark Film, 2018, Från 11 år, 14 min, Film F3379
  • Inom judendom kallas en av ledarna för rabbin. I filmen får vi redas på vilka som kan bli rabbiner och vilka funktioner en rabbin har. Vi får också reda på vad en kantor gör i en församling.
  • Hamark Film, 2018, Från 11 år, 9 min, Film F3380
  • Den här filmen handlar om levnadsregler inom judendomen. Vilka är de viktigaste judiska levnadsreglerna och hur viktiga är de? Vi möter olika judiska företrädare som berättar och resonerar.
  • Hamark Film, 2018, Från 11 år, 10 min, Film F3381
  • Filmen handlar om synagogan. I våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst och vara tillsammans.Inom judendomen kallas den heliga byggnaden för synagoga.
  • EM film & video, 2018, Från 10 år, 9 min, Film F3373
  • Heliga rum och platser finns i alla religioner. Inom kristendomen heter den heliga byggnaden kyrka och används för att tillbe gud. Vi besöker olika kyrkor och får ta del av intressanta intervjuer.
  • EM film & video, 2018, Från 10 år, 10 min, Film F3374
  • Vi behöver regler och lagar för att kunna fungera bra tillsammans. Regler finns inom idrotten, i skolan, trafiken och på arbetsplatser. I våra religioner finns det också levnadsregler som ska följas.
  • Cinebox, 2010, Från 10 år, 20 min, Film FS3277
  • Det var en gång är en introduktion om dagens Kenya. Här får vi inblick i hem och familj, skola och arbetsliv, stad och en liten by. Tittarna får ta del av ett vardagsliv i staden Mombasa och i ..
  • Cinebox, 2012, Från 10 år, 20 min, Film F2010
  • Tron har genom århundraden format människor runt om i världen, och fortsätter att spela stor roll. Men vad är det som skiljer de sju största världsreligionerna åt, och finns det några likheter?
  • Solfilm Media AB, 2008, Från 11 år, 15 min, Film DVD1086
  • Det här programmet ger en inblick i växternas märkliga värld utan dem skulle inget annat liv kunna finnas.
  • Solfilm Media AB, 2011, Från 12 år, 10 min, Film DVD1514
  • I detta program på engelska träffar vi Katy som älskar djur. Hennes dröm är att jobba med djur, så vi får följa med henne när hon praktiserar på en veterinärklinik.
  • Cinebox, 2006, Från 11 år, 20 min, Film FS3220-2
  • Enligt legenden ska paradiset ligga på Sri Lanka. Men bakom det bedrägliga lugnet gömmer sig något annat& Filmen skildrar landets fantastiska natur, ger en inblick i landets religion, historia m.m.
  • Cinebox, 2004, Från 9 år, 17 min, Film DVD0229
  • USA är ett stort land med många delstater. Eftersom landet är så stort är klimatet och landskapet väldigt skiftande. Filmen ger en översikt över geografin i USA, med nedslag i städer som bl.a. Philadelphia, Washington och New York. Du får se platser som bl.a. Death Valley och Grand...
  • InterFilm, 1998, Från 10 år, 11 min, Film DVD0697
  • Sydamerika, en världsdel med stora kontraster. Befolkningen, språk, kulturella särdrag samt olika näringsgrenar presenteras. Historien får sitt utrymme, t ex minnesmärkena efter mayafolket och inkakulturen och européernas kolonisation, men också mera moderna inflytelser från Europa och...
  • Filmo, 2013, Från 10 år, 20 min, Film FS2670
  • Hur började de svenska häxprocesserna? År 1667 i Härjedalen anklagas elvaåriga Gertrud Svensdotter för att ha gått på vatten. Hårt pressad berättar hon om Blåkullafärder och anklagar bl.a. 19-åriga...
  • Filmo, 2013, Från 10 år, 15 min, Film FS2671
  • I Sverige under det mörka 1600-talet avlöser krigen varandra. Missväxt, orättvisor och otur skylls hellre på onda krafter än på Gud. År 1675 når den svenska häxpaniken huvudstaden. Barnvittnen talar