• 3 träffar
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 7 år, 9 min, Film F2441
  • I den här animerade filmen lär vi oss den spännande berättelsen om Mose och hur det gick till när han fick i uppdrag av Gud att frita de förslavade israeliterna som levde i Egypten.
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 7 år, 11 min, Film F3447
  • I den här animerade filmen får vi följa Jesus liv. Från hans födelse i ett stall i Betlehem, till hans mirakel och predikningar, och ända fram till hans korsfästelse och återuppståndelse.
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 7 år, 9 min, Film F3448
  • I den här animerade filmen följer vi hur Mose och israeliterna kommer undan Faraos armé med Guds hjälp. Vi får även se hur Mose senare tar emot de tio budorden från Gud!