• 5 träffar
  • Filmo, 2009, Från 13 år, 52 min, Film FS3674
  • I det andra avsnittet får vi se hur vetenskapliga idéer och forskningsrön har påverkat - och rättfärdigat - det förtryck som kolonialmakterna utövade runt om i världen under 1800-talet.
  • Filmo, 2009, Från 13 år, 52 min, Film FS3675
  • I seriens tredje och sista avsnitt skildras utvecklingen under 1900-talet. Vi får höra berättelser om det rasistiska förtrycket på den amerikanska söderns bomullsfält och i Sydafrikas diamantgruvor.
  • Filmo, 2009, Från 13 år, 52 min, Film FS3673
  • I denna BBC-producerade dokumentärserie får vi följa hur historien om rasismen utvecklats genom århundradena. Kartläggningen visar inte bara hur starkt knutna olika rasbiologiska idéer är...