• 6 träffar
  • Cinebox, 2011, Från 10 år, 14 min, Film FS3312
  • Rebell, visionär och skräpkrigare. Mike Reynolds har kallats för många saker. Han är utbildad arkitekt, men hans byggprojekt är knappast konventionella. De kallas för Jordskepp och de är speciella för att de både är byggda av sopor och för att de dessutom är miljövänliga och 100 procent självförsörjande.Rebel, visionary and garbage warrior, Mike Reynolds has been called many things. Hes an educated architect but his buildings are far from conventional. Theyre called Earthships and what makes them unique is not only that they are built out of garbage; they are also environmentally friendly and 100% selfsustainable homes.
  • Cinebox, 2011, Från 10 år, 14 min, Film FS2518
  • Leatherback turtles were being butchered on the beaches of Trinidad and were on a fast track to extinction. Suzan Baptiste, a local woman, just couldnt stand by and witness the slaughter. She ...
  • Cinebox, 2011, Från 10 år, 14 min, Film FS3313
  • Möt Dr. Sylvia Earle, en sjuttiofyra-åring som har tillbringat hela sitt liv med att försöka rädda världens döende hav. Våra hav är källan till det mesta av syret som finns i vår jords atmosfär. Inget vatten - inget liv! Inget blått - inget grönt! Meet Dr. Sylvia Earle. Seventy-four years old, she has spent her entire life trying to save the worlds dying oceans. Our oceans are the source of most of the oxygen in the Earths atmosphere. They are also home to 97% of all life on Earth. No water, no life! No blue, no green!
  • Cinebox, 2011, Från 10 år, 14 min, Film FS3314
  • Madhav Subrahmanyam är en 12-årig pojke ute på viktigt uppdrag. Lär känna honom och följ hans kamp för att rädda de sista bengaliska tigrarna. Det är en strid mot tiden, utkämpad av ett fåtal djupt engagerade hjältar... Madhav Subrahmanyam is a 12-year-old boy on a mission. Get to know him and follow his struggle to save the last wild Bengal tigers in India. This is a fight against time, fought by a few deeply dedicated heroes...
  • Cinebox, 2011, Från 10 år, 14 min, Film FS2516
  • Can Dr. Emmanuel de Merode, a Belgian prince, ensure the survival of the worlds 700 remaining mountain gorillas? Appointed director of the Virunga National Park in August 2008, he has been...
  • Cinebox, 2011, Från 10 år, 14 min, Film FS2517
  • Douglas and Kris Tompkins decided to become full-time environmental activists after selling their businesses. In order to protect endangered rainforests they bought land in Chile and Argentina and...