• 2 träffar
    • Filmo, 2018, Från 13 år, 48 min, Film FS3432
    • Det var lärjungarna som spred Jesus livsåskådningar vidare och var grunden till att kristendomen växte sig stor på bara några få århundranden. Faktum är att över hälften av lärjungarna var kvinnliga. Hur påverkade det spridningen och synen på kvinnorna inom kristendom?