• 107 träffar
  • Swedish Film, 2019, Från 11 år, 90 min, Film FS3521
  • Sabina har rest från Rumänien till det lilla svenska samhället Holmsund med sina romska bröder. De arbetar i ett garage och Sabina ska söka jobb. Elin, uppvuxen i Holmsund, står i kyrkan och sjunger..
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 28 min, Film UR212889
  • Vad var det som ledde till allt detta dödande? Och vad skiljer ett folkmord från ett inbördeskrig? Vi får veta mer om orsakerna till folkmordet och om de bakomliggande mekanismerna. Vi ser hur man kan bygga upp hat mellan människor och vilken roll propagandan spelar. Dessutom får vi kunskaper om va
  • Utbildningsradion, 2014, Från 10 år, 28 min, Film U103296-07
  • Little Rock Nine kallades nio elever som var några av de första afroamerikanska eleverna att börja i Central High School i Arkansas i USA. Skolan hade tusentals vita elever och ansågs vara stadens bästa. De afroamerikanska elevernas första år fylldes av rasism, men de kämpade för att få samma rätti
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103866-08
  • Sedan debuten med novellsamlingen Ryggen fri har Oline Stig fått flera utmärkelser. Romanen Jupiters öga handlar om hennes farfar och farmor som gick med i det norska nazistpartiet 1942. Här läser Oline Stig en text som bygger på samma historia och söker svar på varför man blir nazist.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 24 min, Ljud L103733-04
  • Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper so
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 24 min, Ljud L103733-03
  • Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 24 min, Ljud L103733-01
  • De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 24 min, Ljud L103733-02
  • Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är vikti
  • Utbildningsradion, 2014, Från 16 år, 113 min, Ljud L103776-40
  • Fanna Ndow Norrby driver instagramkontot svart kvinna. Temat för hennes program är diskriminering och exotisering. Varför har vi fördomar om varandra och varför respekterar inte en del att andra tycker att vissa ord är kränkande att använda? Fanna, Ison och Emilia diskuterar egna erfarenheter, se
  • Utbildningsradion, 2008, Från 16 år, 27 min, Film U101060-06
  • Kolonialismen gjorde Europa rikt under 1800-talet och motiverades bland annat av rasism som gjordes till vetenskap. Även antisemitismen ändrar karaktär och blir rasistisk snarare än religiös.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 16 år, 27 min, Ljud L103776-36
  • Fanna Ndow Norrby driver instagramkontot svart kvinna. Varför har vi så många fördomar om varandra? Hur kommer det sig att en del inte respekterar att andra tycker att vissa ord är kränkande att använda? Fanna, Ison och Emilia berättar om sina egna erfarenheter.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 16 år, 27 min, Ljud L103776-39
  • De flesta i Sverige skulle aldrig kalla sig rasister, men hur många griper in när någon utsätts för rasism? Fanna, Ison och Emilia diskuterar vilket ansvar vi alla har att säga till när någon beter sig rasistiskt. För att testa omgivningens benägenhet att ingripa återskapar de en händelse som inträ
  • Utbildningsradion, 2014, Från 16 år, 27 min, Ljud L103776-38
  • Fanna, Ison och Emilia pratar om att den som ser annorlunda ut alltid är mer påpassad och därmed granskas hårdare. Det finns undersökningar som visar att benägenheten att polisanmäla brott är större om förövaren ser utländsk ut och att invandrare får strängare straff än infödda svenskar. Hur påverk
  • Utbildningsradion, 2014, Från 16 år, 27 min, Ljud L103776-37
  • Fanna ringer till en mäklare och vill försäkra sig om att det inte bor för många invandrare i området hon planerar att flytta till. Hon diskuterar med Ison och Emilia vad segregationen gör med oss och vår syn på varandra. Om människor aldrig möts är risken stor att fördomarna frodas.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 16 år, 27 min, Film U101168-07
  • Vem bestämmer vilka som ska få stanna i Sverige, och vilka som ska utvisas? Har vi rätt att neka folk att bo här, bara för att vi själva råkar vara födda i drömlandet Sverige? Och vad händer egentligen med de asylsökande som faktiskt får stanna i Sverige?
  • Utbildningsradion, 2009, Från 16 år, 28 min, Film U101168-04
  • Varför går det trender i hur personer med olika invandrarbakgrund uppfattas? Kelly Tainton berättar om sina erfarenheter från 1980-talet. Vi träffar även Tanja, 16 år och asylsökande, som bott i Sverige sedan hon var 10 år och kämpat hårt för att ses som svensk.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 16 år, 27 min, Film U101168-03
  • Är det möjligt för olika etniska grupper att leva sida vid sida? I Södertälje finns djupa klyftor och omvänd rasism. Varför tycker nationaldemokraten Marc Abrahamsson att olika etniska grupper bör leva separerade?
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 56 min, Ljud L104148-08
  • När blir man rasist och varför? Mifforadio pratar med lyssnare. 90-åriga Mildred gör en krönika. Frukost serveras och skön musik spelas.