• 23 träffar
  • Swedish Film, 2019, Från 15 år, 104 min, Film FS3709
  • Stéphane är en polis från Cherbourg som ansluter till polisstyrkan i Montfermeil, en förort till Paris. Hans nya kollegor Gwada och Chris använder vilka metoder som helst för att upprätthålla ordning.
  • Swedish Film, 2017, Från 13 år, 120 min, Film FS3696
  • Småkriminelle Dell har blivit villkorligt frigiven och behöver ett jobb. Phillip Lacasse är en rullstolsbunden mångmiljonär som behöver hjälp med i stort sett allt av en personlig assistent.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR212759
  • Trollhättan är en av landets mest segregerade kommuner. Det märks inte minst i skolorna. Trots olika kompensatoriska insatser har man inte lyckats komma till rätta med problemen i de skolor som är hårdast segregerade. Därför har de lokala politikerna nu enats över blockgränsen om att utreda hur man
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 14 min, Film UR213367
  • Musse hamnar i dispyt med sin kompis Senan om deras olika bakgrunder. Senan menar att han som arbetarklasskille från en utsatt förort inte haft samma förutsättningar som Musse. Musse själv ifrågasätter om arbetarklassen ens finns längre? De två påbörjar en resa genom Stockholms segregerade bostadso
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Ljud L104149-12
  • På många håll i landet hamnar nyanlända barn på skolor i redan socialt utsatta områden, där de flesta barn har ett annat modersmål än svenska. Hur kan man hindra att skolsegregationen skenar iväg? I Nyköping har man bestämt sig för att utrota segregationen. Vi åker dit för att ta reda på hur.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 14 min, Film UR211246
  • Musse hamnar i dispyt med sin kompis Senan om deras olika bakgrunder. Senan menar att han som arbetarklasskille från en utsatt förort inte haft samma förutsättningar som Musse. Musse själv ifrågasätter om arbetarklassen ens finns längre? De två påbörjar en resa genom Stockholms segregerade bostadso
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 40 min, Film FS3476
  • I fyra självständiga kapitel belyses fyra typer av städer (islamisk-orientalisk, kinesisk, japansk och sydafrikansk stad) utifrån kulturella, historiska och sociala aspekter.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR210253
  • I bred politisk enighet valde Nyköpings kommun 2014 att slå ihop sina fyra högstadieskolor till en enda storskola med 1300 elever. Med färre skolor att välja mellan skulle elever med olika bakgrund mötas i samma klassrum. Så var det tänkt. Men kommunens ambition att råda bot på skolsegregationen ut
  • Cinebox, 2018, Från 13 år, 52 min, Film FS3472
  • Vad lever kvar från Mahatma Gandhis icke-våldsstrategi från tidigt 1900-tal? I en tillbakablick från medborgarrättsrörelsens tidiga dagar i USA visas hur Martin Luther King kämpade.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 13 år, 14 min, Film UR208141
  • Musse hamnar i dispyt med sin kompis Senan om deras olika bakgrunder. Senan menar att han som arbetarklasskille från en utsatt förort inte haft samma förutsättningar som Musse. Musse själv ifrågasätter om arbetarklassen ens finns längre? De två påbörjar en resa genom Stockholms segregerade bostadso
  • Filmo, 2016, Från 11 år, 53 min, Film FS3329
  • 1965, efter år av kamp fick alla afroamerikaner i USA rätt att rösta i valet. Filmen ger oss en inblick i hur ett samhälle påverkas av segregation och vilka konsekvenserna blir.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207634
  • Hur bra är politikerna på att fånga upp skolans verkliga behov? Vilka politiska förslag kan göra skillnad för att komma till rätta med lärarbrist och skolsegregation? Vi diskuterar valrörelsen ur ett skolperspektiv i ett studiosamtal med skolutvecklaren Åsa Melander, ledarskribenten Vesna Prekopic
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 55 min, Film FS3325
  • Kan ny forskning visa hur undervisning i skolor borde göras om? I amerikanska skolor testar nu psykologer och hjärnforskare metoder med hjälp av senaste forskningsrönen.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204139
  • Det fria skolvalet riskerar att förstärka segregationen. Vad kan man ändra på i dagens system för att minska den effekten? Forskaren Jonas Vlachos vill hellre se lottning som urvalsprincip till populära skolor, än kötid som är det vanliga idag. Skolutvecklaren Åsa Melander menar att man istället bo
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR203551
  • I början av 1960-talet stred svarta sydafrikaner i motvind för sina demokratiska rättigheter. Nelson Mandela ägnade all sin tid åt politiskt arbete, och med att försvara människor som behandlats illa på grund av sin hudfärg. Som ledare för organisationen ANC, African National Congress, anklagades h
  • Cinebox, 2017, Från 13 år, 29 min, Film FS2519
  • Urbanisering är ett komplext begrepp med flera dimensioner. Demografisk urbanisering innebär dels ett tillstånd - antal människor i stad och på landsbygd, dels en dynamisk process - ökning av antal.
  • Swedish Film, 2013, Från 15 år, 141 min, Film FS2398
  • För miljoner människor världen över står Mandela för triumf och hopp istället för förtvivlan och hat. I denna avslöjande film får vi ta del av händelserna som slutligen tog honom från fängelseön...
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-30
  • Skillnaderna mellan skolor ökar och de flesta är överens om att skolsegregationen är ett problem. Men svaren på frågan om vad man ska göra åt det skiljer sig åt. Skolkommissionen lyfte i ett delbetänkande förslaget om ett obligatoriskt skolval. Strax därefter gjorde också alliansen det till sin pol