• 72 träffar
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103845-02
  • Sjuttonårige Zaher kom till Sverige för nästan ett år sedan. Då hade han varit på väg från det krigshärjade Afghanistan i flera år. Zaher är ett så kallat Dublinärende, vilket innebär att han måste söka asyl i det första land där hans fingeravtryck registrerades. I Zahers fall var det Italien, men
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104147-18
  • David Saleh undervisar nyanlända ungdomar i sex och samlevnad och handleder lärare runt om i Sverige i att närma sig ämnet med elever från andra kulturer. För David Saleh är sex och samlevnad för nyanlända ungdomar mer än bara några timmars snipp- och snoppkunskap. Det handlar om att introducera un
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104147-23
  • Hur hjälper man bäst elever som är nya i Sverige att komma in i svenska språket? Vi hör tre lärare ur tidigare program som alla möter den utmaningen i sin vardag. Medverkar gör Lotta Ahlström, lärare i svenska som andraspråk och SO för en förberedelseklass på Bagarmossens skola i Stockholm, Helena
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104147-25
  • Skolan spelar en viktig roll för barn som flytt från krig och konflikter. - Det är jätteviktigt att barnen snabbt får komma i skola och snabbt får komma in i vardagsrutiner bland andra barn, säger Sara Persson som är lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik. För barnen som bor
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Ljud L104149-12
  • På många håll i landet hamnar nyanlända barn på skolor i redan socialt utsatta områden, där de flesta barn har ett annat modersmål än svenska. Hur kan man hindra att skolsegregationen skenar iväg? I Nyköping har man bestämt sig för att utrota segregationen. Vi åker dit för att ta reda på hur.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Ljud L104149-31
  • Samtidigt som rekordmånga flyktingar kommer till Sverige är det stor brist på lärare som kan lära ut svenska till nyanlända elever. Det är ett problem om de nyanlända eleverna måste lära sig svenska innan de kan delta i den reguljära undervisningen. Men det finns skolor som istället för att vänta i
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 11 min, Film U101546-42
  • Det är söndag kväll och det snöar ute. På tv-nyheterna rullar bilder av flyktingar som kommer iland i Italien. I köket förbereds sushi till middag. Ett par ska ha en mysig hemmakväll när porttelefonen plötsligt ringer. Utanför står en främling som fryser. Vad ska de göra?
  • FilmCentrum, 2017, Från 10 år, 17 min, Film V9092
  • Nasim, 9 år gammal, har inte pratat med sin mamma Minelle den senaste tiden. De har precis gömt sig i ett hus nära skogen...
  • Utbildningsradion, 2012, Från 13 år, 16 min, Film U103446-01
  • Elva personer är instängda i en container. Det är nio afrikaner och två kineser som alla hoppas på ett bättre liv. Under svåra förhållanden försöker de skapa en gemenskap. Men till sist handlar allt om överlevnad. En kortfilm av Jens Assur.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 13 år, 19 min, Film U101544-34
  • En framgångsrik affärsjurist ser en gammal kvinna som sitter och tigger mittemot hans port. Han tycker att liknar hans mormor. En kväll gör han en ny skylt åt henne med texten Jag kunde vara din mormor. Och det går hem - de förbipasserande börjar skänka henne mer pengar.
  • Utbildningsradion, 2012, Från 13 år, 9 min, Film U101544-56
  • Fransk kortfilm. Det är en obestämd tid och Paris är en delad stad där det krävs visum för att korsa floden Seine. Inès är en av dem som beviljar eller avslår ansökningarna. En kväll råkar hon glömma sitt eget, nödvändiga visum.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 9 min, Film U105391-07
  • Ett sätt att arbeta språkutvecklande är synliggöra sambandsord i texter och att ge eleverna mer taltid än lärarna. Det menar SO-läraren Michael Öhlin. På Ronnaskolan i Södertälje, som har tvålärarsystem, samarbetar Michael Öhlin i årskurs nio både med SO-läraren Andreas Cederlöf och studiehandledar
  • Filmo, 2016, Från 13 år, 20 min, Film V6005
  • Tips! Diskutera nyanländas situation i nutid i Sverige när de kommit hit, jämfört med hur asylprocessen beskrivs i filmen. Vad händer när man kommer som flykting till Sverige?
  • Cinebox, 2015, Från 10 år, 17 min, Film V5951
  • Varje barn har rätt till ett lyckligt liv. Det är vad denna serie handlar om. Oavsett bakgrund har varje barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rätt
  • ETS Media, 2016, Från 13 år, 30 min, Film V5949
  • I #Minflykt får vi följa några personers flykt från deras hemland genom Europa och ta del av det som möter dem på vägen. Innehållet görs av dem själva och stöds av djupintervjuer med skaparna.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-51
  • Hur kan man använda dokumentkamera i klassrummet för att stödja lärandeprocessen och samtidigt höja elevernas självkänsla? Hülya Basaran är förstelärare på mottagningsenheten för nyanlända i grundskolan i Trollhättan. Hon berättar att det gör stor skillnad i elevernas inlärning när deras texter och
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-49
  • Kan du inte höra skillnad kan du inte göra skillnad. Det märkte läraren och specialpedagogen Mina Anger när hon försökte lära sig alla olika h-ljud som finns i arabiska. Samma sak är det för nyanlända elever som lär sig svenska. Är man inte uppvuxen med vissa ljud är de svåra att uttala. Mina Anger
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2015, Från 10 år, 30 min, Film V5924
  • En film om den stora utvandringen från Sverige till USA mellan 1840 och 1920.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-55
  • Vad tjänar en skola på att ha nyanlända elever? Får man fråga så? Och hur kan en enskild rektors syn på hur elevernas etnicitet påverkar skolans rykte, vara avgörande för hur mycket eleverna lär sig? I ett samtal från Bokmässan 2016 diskuterar Sara Persson och Hülya Basaran, lärare i svenska som an
  • SLI Basutbud, 2015, Från 13 år, 32 min, Film SLIF1051
  • Hussein Hashemi får en dag besked att han skall bli svensk medborgare. I det ögonblicket bestämmer han sig för att inte bara bli svensk, utan Sveriges bästa svensk. Hussein går "all in" för att nå sitt mål, och det blir många roliga förvecklingar och konflikter fram till det oväntade och...