• 334 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 14 min, Film UR215390
  • Privatdetektiven Charlotte Holmes försöker lösa mysteriet med det platta cykeldäcket. Kan det verkligen stämma att luft får däcket att bli hårt? I talangjakten får El Trollo lära sig hur man kan skjuta iväg ett sugrör med hjälp av luft. Uppfinnaren har skapat en fläkt av en blå ballong och i fråges
  • Solfilm, 2019, Från 13 år, 14 min, Film V3003-211
  • Vi ska undersöka fyra biogeokemiska kretslopp; kvävets, fosforns, vattnets och kolets. Vi får se hur de rör sig mellan jordens fyra huvudsfärer; biosfären, hydrosfären, atmosfären och litosfären.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213582
  • Två minuter om kvävets kretslopp och dess betydelse för växter och djur. Och hur fungerar en kvävefixerande bakterie? Dessutom får du veta mer om konstgödsel, nitratjoner, ammoniumjoner, aminosyror och DNA.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213581
  • Vad är atomer och hur är de uppbyggda? Ord och begrepp som förklaras är isotoper, elektroner, protoner, elementarpartiklar och det periodiska systemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213573
  • Kolets kretslopp förklaras, ett kretslopp som kan pågå under kort eller lång tid, ibland under miljontals år. Du får också veta mer om fossila bränslen och om fotosyntesen.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213572
  • Du får veta hur människokroppens förbränning går till. Hur fungerar mitokondrierna, som är cellernas egna energifabriker? Vad har enzymer för betydelse i processen? Och vad är exoterm respektive endoterm reaktion för något? Allt på två minuter.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213576
  • Metallbindningar och metallers egenskaper förklaras. Du får till exempel veta varför många metaller leder värme och ström på ett bra sätt. Och vad är delokaliserade elektroner?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 1 min, Film UR213565
  • På två minuter får du lära dig vad joner och salter är för något.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213567
  • Varför är vatten ett så bra lösningsmedel? Vad är ytspänning, vätebindningar och kapillärkraft? Och vad innebär det att vatten har polära egenskaper?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 1 min, Film UR213564
  • Tvål, bakpulver och bikarbonat är basiska. Du får veta vad som händer i en basisk lösning och om man blandar en basisk lösning med en sur. Och vad är ammoniak?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213569
  • Jordens består till 70% av vatten, men hur mycket sötvatten finns det egentligen i världen? Och vad är grundvatten?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213562
  • Vad är mjölksyra i benen eller kolsyra i läsken för något? Och varför smakar citroner surt? Här får du veta mer om syror och pH-skalan.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 1 min, Film UR213561
  • Attraktionen mellan en positivt laddad jon och en negativt laddad kallas jonbindning. Och så får du veta vad vanligt salt består av.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 1 min, Film UR213160
  • Vad innehåller egentligen våra fisar? Vi förklarar!
  • Utbildningsradion, 2018, Från 6 år, 11 min, Ljud UR209892
  • Det där som omger oss, som inte syns utan bara finns där, vad är det egentligen? Luften finns i atmosfären som ligger som ett täcke runt jorden. Det är det täcket som gör att vi kan bo på vår planet. Luften kan vara kall och torr som i fjällen eller varm och fuktig som i en tropisk regnskog. Förore
  • Utbildningsradion, 2018, Från 10 år, 14 min, Film UR209230
  • Vad har hänt på ön? Forskare är på väg för att undersöka en eventuell miljökatastrof. Kim och Diana måste följa med sina arbetande föräldrar. Finns det någon hypotes om vad som hänt? Avsnittet innehåller scener som kan upplevas som skrämmande. Del 1 av 6.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 13 år, 9 min, Film UR209231
  • Är det metangas från undervattensvulkaner som gör att skepp sjunker i området? Claudia tror inte det. Men hennes pappa Stefan, som har delat ett varnande klipp i sociala medier, tror att det är sant. Emma Frans, doktor i epidemiologi, författare och föreläsare, vill undersöka det här vetenskapligt.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 10 år, 14 min, Film UR209233
  • Tiden rinner i väg. Nico mår inte bra, Ylva kan vara nära döden och forskarna hittar ingen lösning. Kim och Diana kämpar på med det de kan hitta på ön, men Milos gör på sitt eget sätt. Avsnittet innehåller scener som kan upplevas som skrämmande. Del 5 av 6.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 13 år, 9 min, Film UR209235
  • Blir blekt hår grönt av kloret i pooler? Claudia tror inte det. Men hennes pappa, Stefan, som har delat ett varnande klipp om det i sociala medier, tror att det är sant. Emma Frans är doktor i epidemiologi, författare och föreläsare. Hon vill undersöka det här vetenskapligt. Med hjälp av den vetens