• 24 träffar
  • avc-h, 2019, , 89 min, Film V8925
  • Anders Thoresson är frilansjournalist med många artiklar kring hur teknikutvecklingen påverkar oss människor och samhället vi lever i. Han gör podcasten Digitalsamtal tillsammans med Carl Heath, skrivit flera Internetguider för IIS (Internetstiftelsen) och 2018 kom han ut med boken...
  • , 2017, Från 19 år, 20 min, Film V8696
  • Mindset Conference 2017. Bosse larsson, Carol Dweck och Martin Renton svarar på frågor. En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund för...
  • , 2017, Från 19 år, 38 min, Film V8695
  • Mindset Conference 2017.Bosse Larsson redogör för hur det ser ut i Sverige avseende mindset. En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund...
  • , 2017, Från 19 år, 45 min, Film V8694
  • Mindset Conference 2017.Carol Dweck, del 2 En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund för mycket av den skolforskning som har gjorts...
  • , 2017, Från 19 år, 62 min, Film V8693
  • Mindset Conference 2017.Challenging Learning. Developing Attitudes for Learning. Martin Renton, Director of Consultancy, Training and Development. En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och...
  • , 2017, Från 19 år, 7 min, Film V8692
  • En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund för mycket av den skolforskning som har gjorts under senare år. Martin Renton, pedagog och...
  • , 2017, Från 19 år, 39 min, Film V8691
  • Mindset Conference 2017. The journey to a grown mindset. Del 1 En serie filmer från en föreläsning av Carol DweckSom i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund för mycket av den...
  • avc-h, 2016, Från 18 år, 58 min, Film V8399
  • Martin Renton berättar om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. Martin ger konkreta tips på hur man som lärare kan utveckla elevernas förmåga att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt lärande. Martin har jobbat...
  • avc-h, 2016, Från 18 år, 65 min, Film V8398
  • Martin Renton berättar om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. Martin ger konkreta tips på hur man som lärare kan utveckla elevernas förmåga att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt lärande. Martin har jobbat...
  • avc-h, 2016, , 12 min, Film V8386
  • Vad är en molntjänst, och vad krävs för att kunna använda den i skolan? Det kan vara lite av en djungel av lagar och regler att reda ut den frågan, men Johanna Karlén på SKL reder ut frågetecknen och visar en webbaserad vägledning som hjälper skolor att göra rätt. Här får ni goda råd kring...
  • avc-h, 2016, , 13 min, Film V8385
  • AV-Media har bjudit in Johanna Karlén från SKL att samtala om digitalisering i skolan - varför är det så viktigt med digitalisering och vad finns det för vinster? Hör Johanna berätta om likvärdighet, IT-strategier och framgångsfaktorer.
  • avc-h, 2016, , 2 min, Film V8388
  • Den avslutande delen i AV-Medias serie med Johanna Karlén från SKL behandlar de stora utmaningarna med digitalisering i skolan. Johanna lämnar oss med ett sista gott råd baserat på de faktorer som är gemensamma för framgångsrika digitaliseringssatsningar runt om i Sverige.
  • avc-h, 2016, , 13 min, Film V8387
  • Johanna Karlén på Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar och berättar om skattningsverktyget LIKA, som är till för rektorer och skolledare att använda för att konkretisera digitaliseringsbegreppet och ta tempen på den egna verksamheten vad gäller digitalisering. Se hur du gör för att...
  • avc-h, 2016, Från 13 år, 60 min, Film V8376
  • James Nottingham är tidigare läraren och skolledaren från Storbritannien som berättar om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. James refererar till forskning och ger konkreta tips på hur man som lärare kan utveckla elevernas förmåga att...
  • avc-h, 2016, , 60 min, Film V8377
  • James Nottingham är tidigare läraren och skolledaren från Storbritannien som berättar om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet. James refererar till forskning och ger konkreta tips på hur man som lärare kan utveckla elevernas förmåga att...
  • avc-h, 2015, , 41 min, Film V8379
  • Bokstavstokig dyslektiker Amanda Aronsson jobbar som bibliotekarie och är liksom många andra bibliotekarier bokstavstokig. Amanda är också dyslektiker. För Amanda var grundskolan i slutet av 90-talet och i början av 00-talet med dyslexi oerhört påfrestande. Att komma till...
  • avc-h, 2015, , 50 min, Film V8380
  • Pedagogiska planeringar skapar tydlighet. Malin Carlsson arbetar som lärare i årskurs 1-3 och som förstelärare på Lindblomsskolan i Hultsfreds kommun till vardags, men hennes arbete med pedagogiska planeringar praktiseras långt utanför länet. Genom tankestrukturer och genrepedagogik...
  • avc-h, 2015, Från 11 år, 34 min, Film V8381
  • "No sexism please, we're Swedish" Ellen Tejle, föreståndare på Bio Rio i Stockholm samt en av initiativtagarna bakom succékampanjen "A-märkt", föreläser om jämställdhet i film och hur film påverkar oss på både bra och dåliga sätt. I fokus är "A-märkt", som handlar om att synliggöra...
  • avc-h, 2014, , 52 min, Film V8382
  • Om medveten medieanvändning med Alma Kastlander från Statens medieråd Du föds, du delas. 45% av alla 2-åringar har varit på nätet och 80% av alla 12-åringar har en smartphone. Gränsen mellan online och offline suddas ut. Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och...
  • avc-h, 2014, , 52 min, Film V8383
  • Jennie Elvö, förstelärare i svenska på Vasaskolan i Kalmar, delar med sig av sina erfarenheter av att använda film i svenskundervisningen. Att använda och arbeta med film som huvudämne med analys och förståelse av handling är en viktig del i svenskan. Risken är annars att man endast...