• 46 träffar
  • Medix Produktion AB, 2020, Från 7 år, 13 min, Film V9238
  • För 100 000 år sedan vandrade människan ut från Afrika. Nu förändrades vårt DNA för att anpassa oss till den nya naturen omkring oss. En del fick även arvsanlag från Neandertal-människan.
  • Medix Produktion AB, 2020, Från 7 år, 12 min, Film V9239
  • I filmen får vi lära oss de vanligaste arterna vid fågelbordet och varför de inte flyger till värmen. Små fåglar är bra rustade för kylan men de behöver äta mycket föda för att hålla värmen.
  • Medix Produktion AB, 2020, Från 7 år, 12 min, Film V9241
  • På ett enkelt och tydligt sätt visas hur allt började. För cirka 14 miljarder år sedan inträffade Big Bang! Universum, stjärnor, planeter och liv skapades. I animationer får vi se hur det gick till.
  • Medix Produktion AB, 2020, Från 7 år, 13 min, Film V9240
  • Snö är en hel vetenskap. Vad är det som gör att det snöar och inte regnar eller haglar? Är det sant att varje snökristall är unik? Snö betyder vintersport och mycket kul - men kan också vara farligt.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 31 min, Ljud UR215813
  • Del 2 av Algoritmens serie om dna, teknik och internet. Dna-testerna har de senaste åren blivit både billigare och mer poppis, och idag beräknas miljontals ha donerat sitt spott för att bland annat få reda på var i världen deras gener kommer ifrån. Men hur räknar teknikbolagen ut att man är till ex
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 38 min, Ljud UR215818
  • Den första delen av Algoritmens serie om dna, teknik och internet. 2018 kom nyheten att man efter 30 år lyckats gripa en misstänkt i Golden State Killer-fallet - en serie mord från 1970-1980-talen - tack vare tjänster där folk betalat för att titta på sitt dna. Idag använder polismyndigheter världe
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 9 min, Film UR214502
  • A-vitaminbrist i utvecklingsländer gör att barn blir blinda samt dör. Genom genetiskt modifierade organismer (GMO) har forskare utvecklat ett gyllene ris som är mer näringsrikt. Vi hör motståndare till golden rice samt forskare och nobelpristagare som vill utveckla riset.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 9 min, Film UR214492
  • Ett barn dör ett varje minut i malaria. Om jordens temperatur stiger kan malaria sprida sig och drabba 50 procent av världens befolkning. Genom den senaste forskningen inom genteknik - gensaxen CRISPR CAS 9 - kan vi genmodifiera malariamyggan och utrota malarian. Ska vi skydda en insektsart, eller
  • Solfilm, 2019, Från 13 år, 16 min, Film V9157
  • Hur kommer det sig att du har bruna ögon som din pappa och inte blåa ögon som din mamma? I den här filmen ska vi lära oss om genetik och hur egenskaper ärvs.
  • Kunskapsmedia AB, 2019, Från 14 år, 13 min, Film V9168
  • Artbildning är mer komplicerat än vad man kan tro. I den här filmen om artbildning undersöker vi några av de reproduktionsbarriärer som kan förhindra att en ny art uppstår.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 9 min, Film UR214493
  • Ett barn dör ett varje minut i malaria. Om jordens temperatur stiger kan malaria sprida sig och drabba 50 procent av världens befolkning. Genom den senaste forskningen inom genteknik - gensaxen CRISPR CAS 9 - kan vi genmodifiera malariamyggan och utrota malarian. Ska vi skydda en insektsart, eller
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 9 min, Film UR214497
  • A-vitaminbrist i utvecklingsländer gör att barn blir blinda samt dör. Genom genetiskt modifierade organismer (GMO) har forskare utvecklat ett gyllene ris som är mer näringsrikt. Vi hör motståndare till golden rice samt forskare och nobelpristagare som vill utveckla riset.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 9 min, Film UR213618
  • Ett barn dör varje minut i malaria. Om jordens temperatur stiger kan malaria sprida sig och drabba 50 procent av världens befolkning. Genom den senaste forskningen inom genteknik - gensaxen CRISPR CAS 9 - kan vi genmodifiera malariamyggan och utrota malarian. Ska vi skydda en insektsart, eller rädd
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 9 min, Film UR213612
  • A-vitaminbrist i utvecklingsländer gör att barn blir blinda samt dör. Genom genetiskt modifierade organismer (GMO) har forskare utvecklat ett gyllene ris som är mer näringsrikt. Vi hör motståndare till golden rice samt forskare och nobelpristagare som vill utveckla riset.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213566
  • Proteiner styr hur cellerna arbetar. Två minuter om hur det går till när proteinerna bildas utifrån en mall från DNA. Och vad gör en ribosom? Du får också veta vad transkription, RNA, aminosyror och kvävebaser betyder i den här processen.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213570
  • GMO är en förkortning av genetiskt modifierad organism. Med hjälp av den så kallade gensaxen kan vi få fram egenskaper hos växter och djur som är nyttiga för oss människor. Men vem ska egentligen bestämma vad vi får göra med arvsmassan? Dessutom förklaras förkortningarna RNA, DNA, CRISPR/CAS9.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213577
  • Två minuter om vad som händer när spermien befruktar ägget. Och vad som händer innan. Om celldelning där könsceller bildas, alltså meios eller reduktionsdelning. Och vad är homologa kromosomer?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213580
  • Mutationer är bestående förändringar i DNA och arvsmassan. Hur går en mutation till? Vilka kan konsekvenserna bli? Och vad kan den bero på? Om ärftlighet, selektion och variation. Dessutom förklaras begreppen DNA, kromosom och RNA.
  • EffectiveTrainingSolutions AB, 2017, Från 14 år, 50 min, Film V8997
  • Den här filmen ger en annorlunda syn på den polariserande debatten kring mat och GMO.
  • Filmo, 2017, Från 13 år, 26 min, Film V8888
  • När du ska undervisa i genteknik är denna film ett intressant komplement till traditionella läromedel. Också ett bra underlag i klassrummet för att diskutera källkritik inom populärvetenskap.