• 51 träffar
  • Solfilm, 2020, Från 13 år, 16 min, Film V9359
  • Är du morgonpigg eller morgontrött? Vad är det egentligen som påverkar en persons dygnsrytm? Det ska vi undersöka. Vi lär oss också begrepp som dygnsrytmkärnan, kronotyp och cirkadiansk.
  • Filmo, 2019, Från 11 år, 28 min, Film V9231
  • Ut och leta i de mörka fuktiga skogarna eller på vedklabbar efter gula/orangea/röda slemmiga lager. Det är den encelliga organismen slemsvamp. Vanlig, men inte alla känner till den!
  • Filmo, 2019, Från 15 år, 52 min, Film V9232
  • Kalla det Myxomycetes eller slemsvamp, det lilla färgglada slemlagret som är vanlig i naturen. Den är encellig och därför utmärkt för grundforskning. Följ världens upptäckter inom celler och evolution
  • Cinebox, 2017, Från 9 år, 7 min, Film V8980
  • Materialet är till god hjälp i arbetet att nå mål inom NO och teknik. Serien rekommenderas för mellanstadiet och högstadiet. Hur har människor använt och utvecklat olika material genom historien?
  • Filmo, 2017, Från 14 år, 45 min, Film V8887
  • Sedan Flemming upptäckte penicillinet har människornas populationstillväxt ökat exponentiellt. Människor dör inte längre av det vi idag kallar lätta bakteriesjukdomar.
  • Filmo, 2017, Från 13 år, 26 min, Film V8888
  • När du ska undervisa i genteknik är denna film ett intressant komplement till traditionella läromedel. Också ett bra underlag i klassrummet för att diskutera källkritik inom populärvetenskap.
  • Cinebox, 2017, Från 6 år, 14 min, Film V8901
  • Vårt blod är som ett tåg som åker runt i vår kropp för att hämta och lämna livsviktiga saker till alla våra celler. Eva illustrerar med en jättelik blodtågbana och berättar också om blodet.
  • Solfilm, 2018, Från 14 år, 17 min, Film V8782
  • I den här filmen tittar vi på hur DNA är uppbyggt och framför allt hur processen går till när kroppen skapar proteiner utifrån informationen i vårt DNA.
  • Solfilm, 2017, Från 13 år, 15 min, Film V8739
  • Vi ska undersöka cellers uppbyggnad. I filmen får vi se tecknade modeller av cellers innehåll bredvid bilder på hur de verkliga cellerna ser ut. Vi jämför också djurceller med växtceller.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-19
  • Celler tar upp syre och näring och gör sig av med koldioxid och andra avfallsämnen. Den processen kallas för cellandning. Men hur fungerar den och varför är den viktig? Hur ser formeln för cellandning ut?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-18
  • Alla levande organismer är uppbyggda av celler, men vad är en cell? Hur många celler finns i en människokropp? Vad för funktion har cellen och hur hänger den ihop med fotosyntesen? Vad är det för skillnad på en djurcell och en växtcell?
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 2 min, Film EDUS70756
  • I det här utbildningsklippet lär vi oss mer om hur blodtryck och puls fungerar.
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 2 min, Film EDUS70755
  • I det här utbildningsklippet tittar vi närmare på blodkärlen och deras funktion.
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 1 min, Film EDUS70753
  • I det här utbildningsklippet tittar vi närmare på hur hjärtat fungerar.
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 2 min, Film EDUS70752
  • I det här utbildningsklippet fokuserar vi på vårt blodsystem och ställer frågan: Vad är blod?
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 2 min, Film EDUS70751
  • I det här utbildningsklippet fokuserar vi på vårt blodsystem och tittar närmare på blodet som kroppens transportsystem.
  • Eduklips, 2010, Från 11 år, 3 min, Film EDUS72585
  • I det här utbildningsklippet lär vi oss hur man skyddar och vårdar huden.