• 400 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 14 min, Film UR215390
  • Privatdetektiven Charlotte Holmes försöker lösa mysteriet med det platta cykeldäcket. Kan det verkligen stämma att luft får däcket att bli hårt? I talangjakten får El Trollo lära sig hur man kan skjuta iväg ett sugrör med hjälp av luft. Uppfinnaren har skapat en fläkt av en blå ballong och i fråges
  • Filmo, 2019, Från 10 år, 12 min, Film V9177
  • Naturfilmaren Sune Helénius låter oss upptäcka insjöarnas ursprung och nuläge, samt de kemiska och biologiska processerna som pågår både i och kring vattnet. Se på insjöns framtid som naturresurs.
  • Kunskapsmedia AB, 2019, Från 12 år, 12 min, Film V9166
  • Geologi är läran om jorden och dess yta. I den här filmen ska vi lära oss om mineral, en viktig byggsten för vår planet. Vi undersöker vad mineral är, hur det bildas och hur det grupperas.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 1 min, Film UR213565
  • På två minuter får du lära dig vad joner och salter är för något.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213567
  • Varför är vatten ett så bra lösningsmedel? Vad är ytspänning, vätebindningar och kapillärkraft? Och vad innebär det att vatten har polära egenskaper?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213569
  • Jordens består till 70% av vatten, men hur mycket sötvatten finns det egentligen i världen? Och vad är grundvatten?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213572
  • Du får veta hur människokroppens förbränning går till. Hur fungerar mitokondrierna, som är cellernas egna energifabriker? Vad har enzymer för betydelse i processen? Och vad är exoterm respektive endoterm reaktion för något? Allt på två minuter.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213573
  • Kolets kretslopp förklaras, ett kretslopp som kan pågå under kort eller lång tid, ibland under miljontals år. Du får också veta mer om fossila bränslen och om fotosyntesen.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213576
  • Metallbindningar och metallers egenskaper förklaras. Du får till exempel veta varför många metaller leder värme och ström på ett bra sätt. Och vad är delokaliserade elektroner?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213581
  • Vad är atomer och hur är de uppbyggda? Ord och begrepp som förklaras är isotoper, elektroner, protoner, elementarpartiklar och det periodiska systemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213582
  • Två minuter om kvävets kretslopp och dess betydelse för växter och djur. Och hur fungerar en kvävefixerande bakterie? Dessutom får du veta mer om konstgödsel, nitratjoner, ammoniumjoner, aminosyror och DNA.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 1 min, Film UR213561
  • Attraktionen mellan en positivt laddad jon och en negativt laddad kallas jonbindning. Och så får du veta vad vanligt salt består av.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 2 min, Film UR213562
  • Vad är mjölksyra i benen eller kolsyra i läsken för något? Och varför smakar citroner surt? Här får du veta mer om syror och pH-skalan.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 1 min, Film UR213564
  • Tvål, bakpulver och bikarbonat är basiska. Du får veta vad som händer i en basisk lösning och om man blandar en basisk lösning med en sur. Och vad är ammoniak?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 1 min, Film UR213160
  • Vad innehåller egentligen våra fisar? Vi förklarar!
  • Cinebox, 2017, Från 9 år, 7 min, Film V8982
  • Materialet är till god hjälp i arbetet att nå mål inom NO och teknik. Serien rekommenderas för mellanstadiet och högstadiet. Hur har människor använt och utvecklat olika material genom historien?
  • Cinebox, 2017, Från 9 år, 7 min, Film V8983
  • Materialet är till god hjälp i arbetet att nå mål inom NO och teknik. Serien rekommenderas för mellanstadiet och högstadiet. Hur har människor använt och utvecklat olika material genom historien?
  • Cinebox, 2013, Från 12 år, 59 min, Film V8985
  • Från tid, massa, längd, temperatur och molekyler så länge vi har varit människor har vi varit besatta av mätbarhet. Men hur har det format vår historia, vår vetenskap och vår världsbild?
  • Solfilm, 2019, Från 13 år, 14 min, Film V9007
  • Vi ska undersöka fyra biogeokemiska kretslopp; kvävets, fosforns, vattnets och kolets. Vi får se hur de rör sig mellan jordens fyra huvudsfärer; biosfären, hydrosfären, atmosfären och litosfären.