• 11 träffar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 28 min, Ljud UR215970
  • Hindren för en kvinna att nå en maktposition under 600-talets patriarkala Tangdynasti, måste ha tett sig oöverstigliga. Men konkubinen Wu Zetian forcerade dem, ett efter ett. Livet i kejsarens palats var fullt av intriger, fulspel och skvaller. Allt handlade om ens ställning i hierarkin. Ibland led
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 58 min, Film U104513-01
  • Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare
  • Eduklips, 2015, Från 10 år, 3 min, Film EDUS16244
  • Det här utbildningsklippet lär oss mer om pyramider runt om i världen. Det finns nämligen fler än pyramiderna i Egypten...
  • Eduklips, 2015, Från 10 år, 2 min, Film EDUS16243
  • Det här utbildningsklippet berättar vad som utmärker en pyramid, och ger exempel på hur de användes.
  • Eduklips, 2015, Från 10 år, 2 min, Film EDUS16242
  • Det här utbildningsklippet lär oss mer om hur pyramiderna i Egypten byggdes.
  • Eduklips, 2015, Från 10 år, 4 min, Film EDUS16241
  • Det här utbildningsklippet lär oss mer om egyptiska pyramider. Utbildningsklippet ger dig en överblick.
  • Eduklips, 2016, Från 11 år, 2 min, Film EDUS16975
  • I det här utbildningsklippet får du veta mer om Kina.
  • Eduklips, 2016, Från 11 år, 2 min, Film EDUS16974
  • I det här utbildningsklippet får du veta mer om Induskulturen.
  • Eduklips, 2016, Från 11 år, 3 min, Film EDUS16972
  • I det här utbildningsklippet får du veta mer om Mesopotamien.