• 48 träffar
  • Filmo, 2019, Från 8 år, 20 min, Film V9288
  • Nu har Isabelle och Max hamnat i det hårda livet på medeltiden. År 1350, samtidigt som de möter ett gycklarsällskap i skogen, har pesten precis kommit till Sverige, och oturligt nog smittas de.
  • Filmo, 2019, Från 7 år, 20 min, Film V9217
  • På 1200-talet är det kyrkan som bestämmer det mesta i Sverige och det är just under ett kyrkobesök som Anna och Max får reda på att de drabbats av spetälska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 29 min, Ljud UR212741
  • Franciskus, född Giovanni Bernadone, föddes i Assisi år 1182, son till en rik tyghandlare. Med ett liv i sus och dus tog hans liv en ny vändning efter att ha deltagit i krig. Han blev en andlig sökare och fick en kallelse från Gud. Efter detta hängav han sig åt ett liv i försakelse och att ta hand
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 6 min, Ljud UR213088
  • Vad man visste var sjövägen till Asien aldrig seglad, men om man hittade den så skulle det förenkla handeln med kryddorna avsevärt. Hur hittar man sjövägen till en kontinent om man inte har en karta? Många försökte nå kryddornas kontinent vattenvägen - bland andra Christofer Columbus, Vasco da Gama
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Ljud UR213096
  • I slutet av 1400-talet och början av 1500-talet letade några av Europas sjöfarare efter sjövägen till Asien. Varför? Jo, för på den kontinenten fanns kryddor som inte gick att odla i Europa. Om man fick tag i dem så kunde man sälja dem dyrt. På den här tiden smakade maten mest beskt och bittert. De
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Ljud UR213097
  • Vi får följa med några som var ute och reste över land under 1200- och 1300-talet. På den här tiden fanns varken bil, flygplan eller tåg, istället red man på hästar och kameler eller gick långa sträckor till fots. Två av dem som gjorde riktigt långa rekordresor på kontinenter som Asien och Afrika v
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 29 min, Ljud UR210355
  • Det är medeltid och krig. Bondflickan Jeanne d´Arc har fått i uppdrag av Gud att rädda Frankrike från engelsmännen. Trots att hon saknar erfarenhet av att strida lyckas hon vända ett krig som har varat i över hundra år. Men hon får betala ett högt pris. Bara 19 år gammal blir hon dömd till häxa och
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 12 år, 13 min, Film V8864
  • I den här filmen ska vi lära oss om den värsta pestepidemin i Europas historia, digerdöden.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR203653
  • När Hildegard av Bingen är tre år möter hon Gud för första gången. Det är medeltid i Tyskland och samhället präglas av den katolska kyrkan. Hildegard växer upp i ett kloster och blir så småningom abbedissa. Hon börjar skriva ner sina gudomliga visioner. Ryktet sprids att hon står i direktkontakt me
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2017, Från 10 år, 16 min, Film V8613
  • I den här filmen, skriven av historieprofessor Dick Harrison, utforskar vi det mäktiga handelsimperium som getts namnet Hansan. Vi följer historien om en mindre skara köpmän som gick ihop för att...
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 10 min, Ljud L104724-16
  • Historikerna och makarna Dick och Katarina Harrison reser runt i Sverige och pratar om historiska föremål och epoker. Idag pratar de om ett av dom blodigaste slagen på svensk mark. En rustning med ett skelett vittnar om fasorna.
  • Medix Produktion AB, 2014, Från 7 år, 14 min, Film V8005
  • Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråd död. Här får vi följa medeltidens regenter fram till Gustav Vasa.
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2014, Från 10 år, 15 min, Film V8048
  • Det här är den tredje av fyra fristående delar om Sveriges ständer. Tittaren introduceras först till det svenska ståndssamhället för att senare få en djupare inblick om borgarståndet.
  • Medix Produktion AB, 2013, Från 8 år, 16 min, Film V7957
  • En film med fokus på Småland. Vi får se händelser från småländska medeltiden. Hur människor levde. Hur och var städer växte fram. Kristendomen gjorde sitt intåg och styrde människors liv i detalj.
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2013, Från 10 år, 15 min, Film V7922
  • Det här är den andra av fyrafristående delar om de svenska ständerna. Tittaren introduceras först till det svenska ståndssamhället för att sedan få en djupare inblick om prästerståndet.
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2013, Från 10 år, 15 min, Film V7921
  • Det här är den första av fyra fristående delar om de svenska ständerna. I det här programmet lär vi oss mer om adelsståndet och hur det uppstod..
  • Filmo, 2012, Från 12 år, 50 min, Film V7892
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
  • Filmo, 2012, Från 12 år, 50 min, Film V7892-1
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2011, Från 11 år, 18 min, Film V7685
  • Magnus Ladulås övertog vid Birger Jarls död 1266 hans gamla jarladöme, dock utan faderns maktbefogenheter. Efter att ha besegrat brodern Valdemar valdes Magnus till kung. Under Magnus