• 9 träffar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 6 år, 11 min, Ljud UR207249
  • Judith och hennes familj kommer från Indien och är katoliker. Här får du vara med när Judith sjunger i kyrkan på påskdagsmässan. Judith berättar om hur det är att ta nattvarden och om hur man förbereder sig för påsken långt innan, genom fastan. På långfredagen och skärtorsdagen är alla sorgsna för
  • Utbildningsradion, 2018, Från 6 år, 11 min, Ljud UR207248
  • Antonia sjunger tillsammans med barn- och ungdomskören vid Luciafirandet i Sankt Eugenias katolska kyrka i Stockholm. En vers får hon sjunga solo med sin körkompis Tilde. Det var inte så nervöst, tyckte hon, fast det var flera hundra människor i kyrkan som lyssnade. Antonia och hennes familj är kat
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 13 år, 17 min, Film V8801
  • I den här filmen ska vi titta närmare på viktiga kännetecken hos katolicismen. Vi får till exempel veta vilka ritualer och regler som gäller för katoliker.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR203653
  • När Hildegard av Bingen är tre år möter hon Gud för första gången. Det är medeltid i Tyskland och samhället präglas av den katolska kyrkan. Hildegard växer upp i ett kloster och blir så småningom abbedissa. Hon börjar skriva ner sina gudomliga visioner. Ryktet sprids att hon står i direktkontakt me
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104682-22
  • Den katolska nunnan Sor Juana Ines de la Cruz, från det vi idag kallar Mexiko, var beredd att göra allt för att få ägna sig åt kunskap och studier. 1600-talets förväntningar på kvinnor gjorde att klosterlivet i så fall var det enda tänkbara. I det välbeställda San Geronimo-klostret kunde hon förfog
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104682-20
  • Kubanskan Cecilia Rodriguez tankar ställde i slutet av 1700-talet den katolska kyrkans lärda män inför svårlösta frågeställningar och kastade henne själv i fängelse. Hon kallade sig monstret av extraordinär vällust och ansåg sig ha ett pedagogiskt uppdrag sänt från Gud. Hon skulle, genom bikten,
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103324-01
  • I kölvattnet efter pedofilskandalerna inom katolska kyrkan tar sig motståndet mot kyrkans manliga dominans allt mer högljudda uttryck. Dominikansystern Madeleine Fredell är en av dem som opponerar sig. Hon visar runt i kommuniteten i Vasastan och berättar hur det går ihop att vara feminist och samt