• 223 träffar
  • Utbildningsradion, 2021, Från 13 år, 19 min, Film UR222078
  • Många platser i världen är extra sårbara för klimatförändringar. Gurgin Bakircioglu besöker platser i Sverige som hotas av översvämningar och träffar experter och personer som är drabbade. Hur ser framtidsscenarierna ut? Vi får även höra hur man tänker kring klimatanpassning och översvämningsrisker
  • Eduklips, 2020, Från 8 år, 5 min, Film EDUS991131
  • I det här utbildningsklippet får du lära dig om Stockholm.
  • HamarkFilm AB, 2020, Från 9 år, 12 min, Film V9371
  • Elise har stort intresse för de nordiska länderna och ställer frågor som vi får svar på i filmen. I denna film som heter Politik och vardagsliv får vi bl a reda på hur länderna styrs.
  • HamarkFilm AB, 2020, Från 9 år, 13 min, Film V9370
  • Elise har stort intresse för de nordiska länderna och ställer frågor som vi får svar på i filmen. Denna film Geografi och historia tar upp fakta kring geografi och historia i Norden.
  • HamarkFilm AB, 2020, Från 9 år, 12 min, Film V9368
  • Hur är Sveriges befolkning fördelad? Och varför? Barnen Enya och Alvin funderar över hur demografi fungerar och får förklarat till vilken nytta man har av befolkningsstatistik av olika slag.
  • Filmnavet, 2016, Från 6 år, 4 min, Film NK-075
  • I det här klippet lär vi oss mer om historian i Svealand.
  • Filmnavet, 2016, Från 6 år, 5 min, Film NK-076
  • I det här klippet får vi lära oss mera om platser i Svealand.
  • Dynamo Film AB, 2010, Från 11 år, 20 min, Film V7322
  • Strömstaren är en av våra mest egensinniga fåglar. Man ser den stå och knixa och niga på en sten i forsen för att plötsligt, helt oförskräckt, kasta sig ned i de starkaste strömvirvlar. Många fascineras av denna tätting som har det strömmande vattnet som sin livsmiljö. Filmen följer några...
  • Filmnavet, 2016, Från 6 år, 5 min, Film NK-074
  • I det här klippet får vi lära oss mer om några näringar som finns i Svealand.
  • FilmProArte, 2008, Från 9 år, 20 min, Film V9215
  • Många tror att landskapet Skåne är platt som en pannkaka. Bara himmel, hav och blandsäd. Men det är inte hela sanningen. Här finns alla svenska naturtyper. Utom fjäll!I filmen får vi träffa bonden på Knutsgården, forskaren på Ideon, fiskaren i Simrishamn,guiden på Glimmingehus,...
  • Filmnavet, 2016, Från 7 år, 4 min, Film NK-071
  • I det här klippet lär vi oss mer om några av de näringar som finns i landsdelen Norrland.
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 3 min, Film NK-10057
  • I det här kunskapsklippet får vi veta mer om Bohusläns näringar. Fisket är viktigt, liksom livsmedelsindustrin och turismen.
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 4 min, Film NK-10056
  • I det här kunskapsklippet får vi veta mer om platserna i Bohuslän, t.ex. Strömstad, Kosteröarna och Uddevalla.
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 2 min, Film NK-10058
  • I det här kunskapsklippet får vi veta mer om naturen i kustnära Bohuslän. Vi gör bl.a. ett besök på Kärringön i skärgården.
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 5 min, Film NK-10078
  • I det här kunskapsklippet får vi veta mer om platserna i Hälsingland, bl.a. Lill-Babs Järvsö, Hudiksvall och Söderhamn.
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 4 min, Film NK-10069
  • I det här kunskapsklippet får du veta mer om naturen i Södermanland, bl.a. om Södermanlands åkrar, skogar och tusentals sjöar. Vi får veta vad Stendörren är för något.
  • Filmnavet, 2014, Från 7 år, 2 min, Film NK-10071
  • I det här kunskapsklippet får vi veta mer om näringarna i Gästrikland. Vi besöker bl.a. det världsberömda stålföretaget Sandvik.
  • Filmnavet, 2014, Från 7 år, 2 min, Film NK-10072
  • I det här kunskapsklippet får vi veta mer om naturen i Gästrikland, allt från det lilla området med den bördiga moränjorden till de stora bergiga skogsområdena.