• 80 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 6 min, Ljud UR213105
  • Några som var tidigt ute och reste runt i världen var vikingarna. De kom från Norge och Danmark, men också från Sverige. Vikingar är idag mest kända för att åka runt och plundra och slåss, men de var också duktiga hantverkare, handelsmän och upptäcksresande. Vi får möta vikingar som Erik Röde och L
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 1 min, Film UR213200
  • Vilket land tänker du på när du tänker fotboll? Kanske är det Brasilien? Vi berättar mer om landet Brasilien!
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-52
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-51
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-50
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-37
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-36
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-35
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Solfilm, 2017, Från 13 år, 20 min, Film V8741
  • Hur kunde egentligen 13 små kolonier i Nordamerika bryta sig loss från Storbritannien? Och hur blev det sen, för invånarna i USA? Vi ska lära oss om den amerikanska revolutionen, frihetskriget.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 13 min, Film U104574-25
  • Ett stort antal invånare i Mexico City saknar tillgång till vatten. Isla Urbana är en organisation som arbetar för att hitta lösningar på problemet med vattenbrist. De tittar bland annat på system för att använda regnvattnet.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 13 min, Film U104574-08
  • Toronto är en växande storstad med stor mångfald. Fascinerad av detta faktum har fotografen Colin Shaffer valt att fotografera personer ifrån alla världens länder som nu har Toronto som hemstad.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 13 min, Film U104574-24
  • I slumområden i Rio drivs flera projekt som handlar om att stärka kvinnor och unga tjejer. Ett av projekten är en teatergrupp.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 4 min, Film EDUS16395
  • I det här utbildningsklippet besöker vi Mexiko och lär oss mer om landets befolkning och kultur.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 2 min, Film EDUS16394
  • I det här utbildningsklippet besöker vi Mexiko och lär oss mer om landets ekonomi och politik.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 2 min, Film EDUS16393
  • I det här utbildningsklippet besöker vi Mexiko och lär oss mer om landets djurliv.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 3 min, Film EDUS16392
  • I det här utbildningsklippet besöker vi Mexiko och lär oss mer om landets historia.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 2 min, Film EDUS16391
  • I det här utbildningsklippet besöker vi Mexiko och lär oss mer om landets geografi.
  • Eduklips, 2015, Från 10 år, 2 min, Film EDUS73805
  • I det här utbildningsklippet lär vi oss om de gnagare som bor i Sydamerika.
  • Eduklips, 2015, Från 10 år, 2 min, Film EDUS73804
  • I det här utbildningsklippet lär vi oss om de groddjur som bor i Sydamerika.
  • Eduklips, 2015, Från 10 år, 2 min, Film EDUS73803
  • I det här utbildningsklippet lär vi oss om de kräldjur som bor i Sydamerika.