• 37 träffar
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 28 min, Ljud UR220436
  • Rösträttsaktivist, miljökämpe och radikalpacifist - författaren Elin Wägner är före sin tid. Elin är frontfigur för rösträttsrörelsen, men också en framgångsrik journalist och författare i en tid när jämlikhet mellan könen framstår som en utopi. Hon skriver om miljöförstöring, slöseri med råvaror o
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 28 min, Ljud UR220440
  • Pionjären inom nykterhetsrörelsen, Emilie Rathou, kämpar redan i slutet av 1800-talet för kvinnors rättigheter. Emilie bildar den svenska avdelningen av den internationella nykterhetsorganisationen Vita bandet, som blir en av Sveriges största politiska kvinnoorganisationer. Kvinnokampen ger Emilie
  • Eduklips, 2021, Från 13 år, 5 min, Film EDUS991183
  • I utbildningsklippet går vi igenom varför vi firar den internationella kvinnodagen.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 30 min, Ljud UR220364
  • Det sägs att demokratin fyller 100 år i år. Men stämmer det verkligen? Radiojournalisten Maja Åström och doktor Emma Frans tittar närmare på sådant vi säger om demokrati. Idag är det 100 år sen alla fick rösta, Sverige var först i Norden med kvinnlig rösträtt och demokratin är hotad är några
  • Solfilm, 2020, Från 13 år, 17 min, Film V9357
  • Filmen tar oss igenom kampen för den kvinnliga rösträtten! Vi lär oss hur kvinnor genom tiderna har diskriminerats, vad som hände under lermarschen 1907 och vad svarta fredagen var.
  • Cinebox, 2020, Från 15 år, 23 min, Film V9341
  • Journalister vill förbi klicknyheternas förbannelse. Folk tror på allt och inget på samma gång. Det är dags att välja väg, hitta ett oberoende från annonsörer och ge läsarna ett sammanhang.
  • FilmCentrum, 2019, Från 15 år, 92 min, Film V9144
  • En dokumentär om den nya, obeboeliga staden!
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 6 min, Film UR214375
  • Ett viktigt inslag i demokratin är att alla är lika inför lagen. Har döva alltid varit en del av demokratin? Hur mycket har döva kunnat påverka genom tiderna?
  • Filmnavet, 2016, Från 13 år, 4 min, Film NK-10298
  • I Hongkong SAR, som sedan 1997 tillhör Kina, får man rösta om vilka som ska styra regionen. Men råder full demokrati i Hongkong? Och hur är det med yttrandefriheten?
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 3 min, Film NK-122K1
  • Här får vi övergripande se hur Norge styrs. Vårt grannland är inte medlemmar i EU men i NATO. Norrmännen är duktiga på att fira sin nationaldag eftersom de fått kämpa för sin självständighet.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 3 min, Film NK-10188
  • Vi får lära oss om hur Sveriges statsskick och vad Sveriges konstitutionella monarki innebär. Dessutom får vi veta något om Sveriges försvarsmakt.
  • Filmnavet, 2015, Från 13 år, 4 min, Film NK-004
  • Idetta kunskapsfklippet får vi lära oss hur en kommun fungerar och vilka utmaningar de har.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 28 min, Film U101923-05
  • Hur påverkar det unga människor att få medinflytande och verkligt ansvar? Det frie gymnasium i Köpenhamn drivs helt i demokratisk anda och alla har en röst på skolans veckomöte. Ansvar är ett av ledorden på skolan. Frågan är om skolans goda studieresultat beror på demokratiarbetet?
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 27 min, Film U101923-02
  • Ingen rektor, inga terminsbetyg, ingen närvaroplikt. Experimentgymnasiet i Göteborg var under 1970-talet skolan där eleverna hade makten, kraven var få och friheten stor. Skolan fick en enorm uppmärksamhet i skoldebatten och följdes nära av media under de åtta år den existerade.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 29 min, Ljud UR210354
  • Mohammad Mosaddeq föddes i ett Iran där utländska stormakter tog vad de ville vilket fick ett slut när han själv blev statsminister. Han ville göra Iran till en demokrati och hans kamp för demokrati och värdighet trollband en hel värld. Men det gav honom också mäktiga fiender. Sommaren 1953 drabbad
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 9 min, Film UR211065
  • I Europaparlamentet jobbar 751 politiker och ca 7500 tjänstemän, men det finns också tusentals lobbyister som varje dag försöker påverka politikernas beslut. Vi får träffa Kalle som arbetar som lobbyist i Bryssel för den svenska nykterhetsrörelsen IOGT. Vi träffar även Jacob som arbetar för ett kon
  • FilmCentrum, 2018, Från 14 år, 102 min, Film V8859
  • Välkommen till Lafors! Ett litet svenskt brukssamhälle i desperat behov av nystart...
  • FilmCentrum, 2018, Från 16 år, 90 min, Film V8856
  • Fyraåriga Jimmie måste åka på en resa med sin pappa och lämna mamma hemma...
  • Utbildningsradion, 2018, Från 16 år, 14 min, Film UR207199
  • Att känna att man kan påverka och har inflytande är viktigt för de allra flesta. Men hur är det med att rösta, är det en plikt eller ett privilegium? Programledaren Liban Abshir Mohamed samtalar om detta med sin panel bestående av förstagångsväljare. Han har även träffat partiledare och andra repre