• 5 träffar
  • Eduklips, 2017, Från 7 år, 4 min, Film EDUS991035
  • I det här utbildningsklippet lär du dig att se skillnaden på udda och jämna tal.
  • Eduklips, 2017, Från 10 år, 5 min, Film EDUS991034
  • I det här utbildningsklippet lär du dig att se skillnaden på regelbundna och oregelbundna geometriska former.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 4 min, Film EDUS1621
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om procent.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 5 min, Film EDUS1620
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om statistik.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 4 min, Film EDUS1619
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om geometri.