• 1006 träffar
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 28 min, Ljud UR220298
  • Allt går bra i skolan, klassen är trygg och kompisarna är snälla. Då kommer beskedet som får allt att rasa. Varför vill skolan dela på en klass som funkar?
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 1 min, Film UR219930
  • Få fler elever att svara på frågor i klassrummet. Lärarmentorn Malin Larsson tipsar om andra sätt än traditionell handuppräckning för att få fler elever att aktivt delta i undervisningen. Metoden no hands up baseras på professor Dylan Wiliams forskning om olika svarsmodeller.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 1 min, Film UR219932
  • Hur vet du att dina elever har förstått lektionen så att du kan gå vidare till nästa? Lärarmentorn Tommy Lucassi ger dig här tips på en metod inom formativ bedömning som kallas för exit ticket.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 1 min, Film UR219933
  • Mobbning sker inte bara i klassrummet eller på skolgården, den kan finnas överallt. Hur löser man bråk på sociala medier som spiller över till skolan? Ta del av skolkuratorn Hilda Johnssons tips för en konfliktfri miljö även på nätet.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 1 min, Film UR219923
  • Vågar du prova något nytt? Slopa proven och låta eleverna vara med i betygsdiskussionen? Lyssna på lärarmentorn Tommy Lucassis tips på formativ bedömning. För mer inspiration kan du gå till pedagogikprofessorerna Dylan Wiliam och Christian Lundahl.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 1 min, Film UR219924
  • Vill du förbättra dina genomgångar och få eleverna att bli mer aktiva? Här kan du ta del av lärarmentorerna Caroline Hanneberg och Sophie Hedbergs konkreta tips för att göra dem effektivare.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 2 min, Film UR219928
  • Tycker du också att det här med mentorskap är svårt? Här får du ta del av lärarmentorn Emma Unnersjös utgångspunkter och konkreta tips som kan hjälpa dig att hitta balansen.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 1 min, Film UR219931
  • Att bygga relationer kan ta tid, men är viktigt, speciellt om du som lärare ser att en elev mår dåligt. Här kommer fem tips från lärarmentorn och skolkuratorn Hilda Johnsson som kan underlätta för dig i ditt relationsskapande.
  • Utbildningsradion, 2021, Från 19 år, 28 min, Ljud UR220300
  • Det finns två sorters skolk. Den som föräldrarna är med på och den som barnen ägnar sig åt på egen hand. Är det okej att låta sitt barn skippa skolan nån enstaka gång? Eller är det detsamma som att säga att skolan inte är så viktig?
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR219571
  • Tycker du att det är svårt att plugga hemma? Här får du tips på vad du kan gör för att komma igång och hur du kan planera din tid för att hinna med alla uppgifter och orka hela vägen.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 29 min, Ljud UR216533
  • Vad är det till för? En enda halvtimme per termin har vi chans att få prata om det som är bra och det som är dåligt - föräldrar, lärare och barn tillsammans. Tar vi vara på tillfället för ett bättre samarbete eller blir det mest ett rabblande av sådant vi redan visste? På pappret ska utvecklingssam
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 22 min, Film UR218956
  • Begreppet 21st century skills samlar de sociala och kognitiva förmågor som dagens elever anses behöva på arbetsmarknaden. Den moderna skolan förväntas tillgodose dessa behov. Hur rustas eleverna för det samhälle de kommer möta? Och är det alltid skolans ansvar? Jenny Reichwald diskuterar med gäst
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Ljud UR216544
  • När katten är borta dansar råttorna på bordet. Att testa den nya vikarien har varit en sport i alla tider. Under pandemin har fler lärare än någonsin varit borta, och det har blivit mycket titta på film istället för skolarbete. När har barnen haft vikarie så länge att det är dags att säga ifrån som
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 21 min, Film UR218951
  • Klassrummet förändras i takt med att läroplan och pedagogik utvecklas. För att möta nya behov försöker skolorna skapa nya utrymmen för grupparbeten, digital teknik och tysta läshörnor. Och just nu sker mycket undervisning på distans, vilket ökar kraven på en bra arbetsmiljö i elevernas och lärarnas
  • Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 29 min, Ljud L102602-23
  • I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och s
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 29 min, Ljud UR216539
  • Är ett B värt lika mycket som betyget 4? Vi föräldrar jämför gärna med våra egna betyg men det är betydligt krångligare än så. Maja Härngren och Catharina Glaas reder ut allt du har velat veta om betygen.
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 33 min, Ljud UR218483
  • En 6-åring vill inte gå till skolan under mamma-veckorna. En 10-åring blir väldigt arg när han misslyckas och en gymnasieelev låser sig på nationella proven. Svårigheter i skolan kan generera olika känslor - prestationsångest, oro, rädsla och frustration. Psykolog Stina Hindström och logoped Ulrika
  • Utbildningsradion, 2020, Från 13 år, 2 min, Film UR219570
  • Känner du dig ofta trött och energilös i slutet av skoldagen? Har du svårt att koncentrera dig på vad det är du ska göra på lektionen? För att få mer energi och orka hela dagen, utnyttja din rast! Om du är aktiv på din rast kommer du bli både piggare, gladare och ha lättare att fokusera på lektione
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 28 min, Film UR220499
  • Snart börjar vårterminen 2021, och med största sannolikhet kommer lärarna att behöva fortsätta använda sig av nya arbetssätt. Vad har fungerat bäst under det gångna året? Vilka tips och tricks kan man ta med sig för att skapa en så välfungerande skola som möjligt? Jenny Reichwald diskuterar med gäs
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 29 min, Ljud UR216528
  • Ska barnen serveras mat som innehåller mindre socker och halalslaktat kött? Vi vet att vi presterar bättre om vi äter bra, men vilken mat som är just bra är vi inte överens om. Fler barn än någonsin får specialkost i skolan, ändå är många missnöjda.