• 43 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR212780
  • I digitaliseringens tidevarv talas det allt oftare om robotisering - även i skolan. Men vilken funktion är det tänkt att robotarna ska fylla i klassrummen? - En mänsklig lärare har fördomar medan en robot kan vara mer objektiv. Det säger robotutvecklaren Fredrik Löfgren som tror att robotar kan kom
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 29 min, Ljud UR213007
  • Varför blev Solomon lärare trots att han ville bli läkare? Och vad var egentligen education by plasma för någonting? Hör Solomon Halefom, lektor och författare, berätta om tiden som lärare i Assab som idag tillhör Eritrea, och hur han i panik efter åtta år som lärare där fick fly när kriget nådde s
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR212784
  • Efter år av stök och låga resultat valde Malmö stad att stänga ner Rosengårdsskolans högstadium våren 2013. Skolans 130 elever spreds då ut på andra skolor runtom i Malmö. Men från och med hösten 2019 har Rosengårdsskolan ett högstadium igen, om än i mindre skala. Varför väljer man att öppna på nyt
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR212770
  • Hur trendkänslig är skolan i Sverige? Hur väl rimmar oprövade metoder med bestämmelsen om att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Och vilka krav är det rimligt att ställa på pedagogisk forskning? Vi bjöd in Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, professorn i pedag
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR211405
  • Förväntningarna på vad skolan ska hinna lära ut till eleverna är höga. Samhällsutmaningar av olika slag möts av krav på att skolan borde göra mer. Det kan gälla allt från stresshantering till källkritik och jämställdhet. Men i tider av lärarbrist och rapporter om stress och press hos både lärare oc
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR210254
  • För fyra år sedan besökte Skolinspektionen Dalhemsskolan i Helsingborg och konstaterade att eleverna hade tagit makten. Det fanns inte heller någon studiero berättar rektorn Anette Swenninger. Sedan dess har skolan ställt om sitt arbetssätt. Anmälningar om hot och våld i skolan ökar och i den polit
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR210253
  • I bred politisk enighet valde Nyköpings kommun 2014 att slå ihop sina fyra högstadieskolor till en enda storskola med 1300 elever. Med färre skolor att välja mellan skulle elever med olika bakgrund mötas i samma klassrum. Så var det tänkt. Men kommunens ambition att råda bot på skolsegregationen ut
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR209531
  • Har försöket med ett lönepåslag på 6000 kronor för lärare i ytterstadsskolor haft någon effekt mot lärarsegregationen? Varför är det så svårt att få fram fler språklärare? Och hur går det med rekryteringen av barnskötare i Säffle kommun? I säsongens sista Skolministeriet följer vi upp några program
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207642
  • Pojkar har generellt sett lägre betyg än flickor. Skillnaden brukar förklaras med att en antipluggkultur håller pojkarna tillbaka. Vad är antipluggkultur och vad kan man göra åt den? Vi besöker två skolor som på olika sätt jobbar med att höja pojkarnas resultat. På Järvenskolan Tallås i Katrineho
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207641
  • Lucy Crehan, lärare från Storbritannien, var nyfiken på vad som ligger bakom vissa länders framgångar i PISA-mätningarna. Hon har besökt fem länder vars skolsystem presterar på topp. Vi träffar henne på Bokmässan för ett samtal om boken Cleverlands, där hon sammanfattar lärdomarna från länderna. Oc
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207636
  • Frågan hur man ska locka fler till läraryrket och få lärare att vilja stanna, är flitigt diskuterad. Ofta hamnar lönen i fokus. Men från lärarhåll lyfts lika ofta arbetsmiljön fram som en viktig faktor. Och arbetsmiljön påverkas starkt av hur styrd arbetstiden är. Vi besöker två skolor i Linköping
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Film U105653-05
  • Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre res
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204140
  • På Malmsjö skola i Botkyrka är Mats Dahl den tredje rektorn på tre terminer. Honom har kommunen hyrt in från en rektorsförmedling. På Viaskolan i Nynäshamn arbetar Jan Silfwerbrand från samma uthyrningsföretag, i väntan på att kommunen rekryterar en ordinarie rektor. Att det råder lärarbrist i Sver
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR204326
  • Elever som eldade i korridorerna så brandlarmet gick, inställda lektioner och mycket bråk ledde till att skolan fick ett vite från Skolinspektionen på en miljon kronor. Vi besöker Rörsjö-Zenithskolan i Malmö, en skola som vände kaos till kreativitet. Möt läraren Susan Acevedo som sökte jobb på skol
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-70
  • Skolministeriet granskar och belyser aktuella och viktiga skolfrågor genom levande reportage, egna undersökningar och fördjupande samtal. Landets enda program om skolan. Säsong
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-87
  • Det räcker med att filma fem minuters verksamhet i förskolan för att dra igång ett systematiskt kvalitetsarbete. Det visar Christian Eidevald i sin forskning. Han är docent i förskoledidaktik och programansvarig för Förskollärarprogrammet, Stockholms universitet. Här ger han konkreta förslag på vad
  • , 2017, Från 19 år, 20 min, Film V8696
  • Mindset Conference 2017. Bosse larsson, Carol Dweck och Martin Renton svarar på frågor. En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund för...
  • , 2017, Från 19 år, 38 min, Film V8695
  • Mindset Conference 2017.Bosse Larsson redogör för hur det ser ut i Sverige avseende mindset. En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund...
  • , 2017, Från 19 år, 45 min, Film V8694
  • Mindset Conference 2017.Carol Dweck, del 2 En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och sitt lärande. Hennes teori om Mindset ligger till grund för mycket av den skolforskning som har gjorts...
  • , 2017, Från 19 år, 62 min, Film V8693
  • Mindset Conference 2017.Challenging Learning. Developing Attitudes for Learning. Martin Renton, Director of Consultancy, Training and Development. En serie filmer från en föreläsning av Carol Dweck som i drygt 30 år har forskat kring barns motivation och hur de ser på sin kapacitet och...