• 8540 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 28 min, Film UR211061
  • Vi sätter fokus på EU, med inblick i EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. År 2015 kom det över en miljon människor till Europa. Hur blev deras möte med EU? Vidare riktar vi fokus mot lobbyismen inom EU. Går det att påverka beslutsfattarna i Europaparlament?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 28 min, Film UR211370
  • Vi sätter fokus på EU, med inblick i EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. År 2015 kom det över en miljon människor till Europa. Hur blev deras möte med EU? Vidare riktar vi fokus mot lobbyismen inom EU. Går det att påverka beslutsfattarna i Europaparlament?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 28 min, Film UR211697
  • Vi sätter fokus på EU, med inblick i EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. År 2015 kom det över en miljon människor till Europa. Hur blev deras möte med EU? Vidare riktar vi fokus mot lobbyismen inom EU. Går det att påverka beslutsfattarna i Europaparlament?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 10 min, Film UR211062
  • EU bildades efter andra världskrigets slut. Då ville staterna i Europa bevara freden genom ekonomiska och demokratiska samarbeten. Just den demokratiska aspekten har alltid varit viktig för EU och regleras idag i Lissabonfördraget och i EU:s grundläggande stadgar. Vad händer om medlemsländer börja
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 11 min, Film UR211063
  • Av Europas 45 länder är 28 stycken med i EU. Åsikterna går dock isär om unionens för- och nackdelar. I Storbritannien träffar vi svenska Madelene som berättar om sina känslor kring omröstningen angående Brexit. Vi träffar även Paul som arbetade för ett utträde ur EU. I Albanien är situationen en an
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 10 min, Film UR211067
  • År 2015 flydde det över en miljon människor till Europa. Många har idag fastnat i flyktingläger i framför allt Grekland och Italien. I Grekland träffar vi Abdullah som har flytt ifrån Syrien. Vi besöker flyktingläger och möter hjälparbetare som berättar om hur EU:s flyktingpolitik påverkar flykting
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 9 min, Film UR211065
  • I Europaparlamentet jobbar 751 politiker och ca 7500 tjänstemän, men det finns också tusentals lobbyister som varje dag försöker påverka politikernas beslut. Vi får träffa Kalle som arbetar som lobbyist i Bryssel för den svenska nykterhetsrörelsen IOGT. Vi träffar även Jacob som arbetar för ett kon
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 4 min, Film UR211851
  • Kommer du att rösta i EU-valet? Amir frågar unga om de kommer att rösta i EU-valet den 26 maj 2019. Gabi förklarar korta fakta om EU-valet samtidigt som hon bjuder på lite extra söta djurbilder för att hålla fokus.
  • Kunskapsmedia AB, 2012, Från 18 år, 15 min, Film V7769
  • Hur kan man jobba för att skapa en trygg skolmiljö utan mobbning? Möt en skola med tydliga visioner och värderingar. Den här filmens syfte är att inspirera och ge praktiska exempel som man kan arbeta utifrån för att bygga en bra skolmiljö.
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 17 min, Film V7093
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 7 min, Film V7093-1
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 6 min, Film V7093-2
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 7 min, Film V7093-3
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 10 min, Film V7093-4
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 14 min, Film V7093-5
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 11 min, Film V7093-6
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 10 min, Film V7093-7
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • FilmProArte, 2009, Från 9 år, 17 min, Film V7626
  • Engelsk språkversion. I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länder...
  • FilmProArte, 2009, Från 9 år, 17 min, Film V7626-1
  • Engelsk språkversion. I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länder...
  • FilmProArte, 2009, Från 9 år, 17 min, Film V7626-2
  • Engelsk språkversion. I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länder...