• 267 träffar
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-01
  • Kristofer berättar hur en dator kan se ut inuti. Vad går att styra med hjälp av datorer? För att göra tekniken begriplig undersöker Ann-Louise Lindström och hennes elever vilka programmerade föremål som finns runt omkring oss och hur programmerade föremål kan se ut inuti.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-02
  • Kristofer berättar vad maskinkod är för något. Allt som är programmerat är elektriska impulser som är på eller av - ett eller noll. Ettor och nollor är grunden i programmering. I klassrummet jobbar Ann-Louise Lindström och eleverna med ASCII-tabellen genom att skriva hemliga ord till varandra.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-03
  • Idag finns tusen olika programmeringsspråk - Kristofer berättar om några av dem. Eleverna får lära sig om programmeringsspråk och själva programmera en fågel som ska fånga en gris med hjälp utav blockprogrammering. Sedan kan eleverna själva se hur det ser ut i JavaScript.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-04
  • Kristofer förklarar vad en algoritm är för något. Algoritmer kan man arbeta med på många olika sätt. Ann-Louise Lindström och hennes elever leder en pojke till en skatt med hjälp utav en algoritm.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-05
  • Kristofer berättar om villkor i den digitala världen. Datorer programmeras ofta med villkor som de ska följa. Eleverna skapar villkor för ett spel som de sedan spelar.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-06
  • Kristofer berättar om att logiskt tänkande är en central del i programmering. Att tänka i flera led och hitta lösningar på problem tränas när man programmerar. Ann-Louise Lindström och hennes elever arbetar med problemlösning genom att tänka logiskt.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-07
  • Kristofer går igenom hur man på bäst sätt styr genom programmering. Ann-Louise berättar om vikten av att kunna ge tydliga instruktioner. I klassrummet får eleverna vara robotar och följa en kod. Eleverna får även testa att programmera ett klot.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-08
  • Hur kan vi koppla att kunna se mönster till programmering? Kristofer förklarar. Inom programmering letar vi mönster för att hitta lösningar på problem. I klassrummet får eleverna leta buggar i mönster och jobba med att följa olika mönster. På det viset kan man öva tankesätt som man har nytta av ino
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-09
  • Kristofer förklarar att en loop är något som upprepar sig. I klassrummet låter Ann-Louise Lindström eleverna programmera hur en katt ska gå i en loop.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-10
  • Hur kan vi koppla sortering till programmering? Kristofer förklarar. All typ av data som matas in i en dator sorteras på olika sätt. Hur den sorteras bestäms av algoritmer som programmerare skriver. I klassrummet använder eleverna en sorteringsalgoritm och tränar på att sortera som en dator.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 6 min, Film U105392-11
  • Kristofer förklarar att fel inom programmering kallas buggar. Stavfel och räknefel kan också kallas buggar. I klassrummet tränar eleverna på att rätta till buggar genom att leta fel i meningar och texter.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-95
  • Vad händer om man installerar porr-filter på datorer eller nätverk? Läraren Karin Nygårds har testat, både på skolan och på sin dotters mobil hemma. Hon är inte nöjd. De filtrerar för mycket, för lite eller fel saker, menar hon. Det finns inga filter som fungerar för skolmiljö, säger Karin Nygård
  • Utbildningsradion, 2008, Från 19 år, 28 min, Film U100812-03
  • Hur påverkar tortyr relationen människor emellan? Varför kan barn till tortyroffer ärva sina föräldrars trauman? Hur kan en tv-serie som 24 få miljontals människor att tro att tortyr är tillåtet?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 17 min, Ljud L104203-61
  • Hur gör man för att få in digitala kunskaper i skolans ämnen? Och varför? När läraren Karin Nygårds för fem år sedan testade på programmering blev det uppvaknande för henne. Jag tänkte: varför har jag gått och trott att det här var så svårt?´ Och hon insåg också att de nya kunskaperna gav en förs
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 29 min, Ljud L104664-17
  • Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är en av det 30-tal gymnasieskolor i landet som erbjuder IB-programmet. IB, som står för International Baccalaureate, är ett internationellt program som inte följer samma läroplan som de nationella programmen i Sverige. Vi träffar elever och lärare på IB-programmet
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204152
  • I en lokal i Göteborg har ett 30-tal lärare samlats en kväll i februari. De är här för att lära sig hur man programmerar. Och det är hög tid att de lär sig det. Redan i höst är det nämligen de som ska lära ut programmering till sina elever. Som en del i ambitionen att stärka svenska elevers digital
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104666-42
  • Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. H
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Ljud L104149-16
  • Vi lever i en tid av digitalisering, och röster höjs nu om att programmering borde föras in i läroplanen och ingå i skolans undervisning. Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm, är en av dem. För henne är förståelse för programmering en fråga om demokrati. Det finns också de som menar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR212786
  • Sedan hösten 2018 ska alla skolor undervisa i programmering. Inför omställningen fanns en oro att skolorna inte skulle hinna med att fortbilda sina lärare. Det fanns också en osäkerhet kring hur undervisningen i programmering egentligen skulle gå till. Så hur ser det ut ett år efter införandet av p