• 151 träffar
  • SLI Plusutbud, 2015, Från 12 år, 15 min, Film SP0309
  • Varför har kvinnor så liten plats i historien? Varför nämns de knappt i historieböckerna? Våra skolböcker baserar sig på 1800-talets forskning. Dåtidens forskare tolkade historiekällor genom sitt 1800-talsfilter, och tittade inte efter kvinnornas insatser. Det handlar inte om att...
  • Medix Produktion AB, 2010, Från 10 år, 14 min, Film V7477
  • En vandring genom 1000 år i flickornas historia. Olika livsöden i en tid då kvinnor inte kunde bestämma över sig själva. Vi möter bl a birkaflickan, prinsessan Margareta som gifte sig som tioåring.
  • SLI Plusutbud, 2011, Från 7 år, 14 min, Film SP0037
  • En flicka hade inte många valmöjligheter under medeltiden. Hon kunde gifta sig, söka pigjobb eller gå i kloster. Vi följer Ingeborg som blev nunna i Vadstena kloster som elvaåring. En sann historia.
  • Kunskapsmedia AB, 2019, Från 10 år, 10 min, Film V9015
  • I den här nyhetssändningen lär vi oss om Vasatiden. Vi utgår från de stora händelserna; Stockholms blodbad, reformationen, skatterna och tronföljden.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 16 år, 53 min, Ljud L104283-04
  • Om kvinnor som utan våld har fått omvärlden att se problem och orättvisor. Rosa Parks vägrade lämna sin plats på bussen för en resenär med ljusare hy, en av medborgarrättsrörelsens viktigaste händelser. En annan Rosa, Rosa Taikon, har under decennier kämpat mot vardagsrasism och romers utsatthet. A
  • Utbildningsradion, 2009, Från 19 år, 29 min, Ljud L101247-12
  • Skräddarmästare August Palm var Sveriges första agitator. År 1881 höll han sitt första stora anförande i Malmö under titeln Vad vilja socialdemokraterna?. Livet som kringresande agitator var hårt men hans ansträngningar gav resultat: 1891, tio år senare, samlades 50 000 människor till första maj-
  • Utbildningsradion, 2015, Från 16 år, 53 min, Ljud L104283-06
  • Historien är full av vittnesmål från hela världen av västerländska män. De äventyrliga kvinnorna är mindre kända. Vi träffar 75-åriga Barbara Hillary som tagit sig till Nordpolen. Hon är den första afro-amerikanska kvinnan som tagit sig dit. Vi ringer upp Beatrice Kindembe, som växte upp i Kongo-Ki
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 14 min, Film UR211262
  • I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan? Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bon
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 14 min, Film UR212583
  • I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan? Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bon
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 14 min, Film UR212881
  • I maj 1919, klubbades beslutet om kvinnlig rösträtt igenom och en 35-årig lång kamp och väntan var till ända. Hur gick det till och vilka var kvinnorna som ägnade stora delar av sina liv åt rösträttsfrågan? Historiker Karin Kvist Geverts berättar om några viktiga milstolpar genom åren och Malin Bon
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 28 min, Film U103069-04
  • Kinas kvinnor lämnar fattigdomen på landsbygden. I takt med det ökande välståndet blir många kvinnor egna företagare. Men Kina är också enda landet i världen där fler kvinnor än män begår självmord. Programmet är syntolkat med speaker som förklarar vad som händer i bilden.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 19 år, 29 min, Ljud L101247-13
  • Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.
  • Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 28 min, Film U102122-04
  • Kinas kvinnor lämnar fattigdomen på landsbygden. I takt med det ökande välståndet blir många kvinnor egna företagare. Wu Xing, som driver en skola i Peking för fattiga unga kvinnor från landsbygden, anser det bara finns ett sätt att ändra på kvinnors villkor och det är utbildning. Men Kina är också
  • Utbildningsradion, 2012, Från 19 år, 29 min, Film U102588-23
  • Enligt en kinesisk saga är det grymmaste straffet att återfödas i en kvinnas kropp. Grymhet av Birgitta Lindqvist består av kulturbetraktelser med koppling till dagens och historiens Kina, och där kvinnorna har en central roll. Intervjuare: Kerstin Brunnberg.